Koncesionar Direkcije Republike Slovenije za infrastrukturo že odpravlja posledice močnega deževja, ki je zajelo zahodni del Slovenije.

V bližini naselja Jamnik se je na cesti R3-365, odsek 1122 Lipnica–Kropa–Rudno približno v km 5,430 v nedeljo okrog 13.20 sprožil plaz, ki je zasul vozišče regionalne ceste.

Vozišče bo zavarovano z betonskimi varnostnimi ograjami, ki bodo preprečevale dodaten nanos materiala na vozišče. Tekom tedna si bo geolog ogledal lokacijo in podal izhodišča za pripravo ukrepov oziroma trajno sanacijo plazu.

V naselju Dolnja Bitnja ob glavni cesti G1-6, odsek 340 Ribnica–Prem je hudourniška voda prešla strugo in zalila dvorišče stanovanjske hiše. Ker je voda ogrožala stanovanjski objekt, je koncesionar izvedel prekop državne ceste in tako preusmeril vodo.

Glede na obsežnost poškodb oziroma prekopa je bilo na terenu dogovorjeno, da se na lokaciji izvede nov prepust iz armiranobetonskih montažnih elementov svetlega prereza 100x120cm.

Predvidevajo, da bo cesta ponovno prevozna do 18. 12. 2020. Zaradi deževja in stalnega dotoka vode namreč ni možno izvesti začasnega obvoza na lokaciji prekopa. Obvoz za osebna vozila je urejen s prometno signalizacijo in speljan po državni cesti R2-404, odsek 1380 Ilirska Bistrica–Knežak–Pivka, za tovorna vozila pa po cesti G1-6, odsek 1377 Ilirska Bistrica (Nikole Tesla) in R2-404, odsek 1379 Ilirska Bistrica–Podgrad.

Avtor: Direkcija RS za infrastrukturo