Fundacija Študentski tolar, ustanova ŠOU v Ljubljani je objavila razpis na podlagi katerega lahko študentje, ki se nahajajo v socialni stiski zaprosijo za dodelitev nepovratne denarne pomoči. Z razpisom želijo pomagati študentom reševati različne socialne stiske in hkrati socialno ogroženim študentom omogočiti enake možnosti dostopanja do visokošolskega in višješolskega izobraževanje ter hkrati širiti možnost za doseganje minimalne ravni kakovosti življenja študentov.

Študentje lahko na podlagi tega razpisa pridobijo med 400 in 600 evri enkratne denarne pomoči. Za omenjeno denarno pomoč lahko zaprosijo vsi, ki imajo status študenta na visokošolskem ali višjem šolskem zavodu, ki je članica ŠOU Ljubljana in niso v delovnem razmerju. Za denarno pomoč lahko zaprosijo tudi tisti, ki so prvo leto brez statusa študenta in so hkrati še vedno vpisani na visokošolski ali višješolski zavod, ki je članica ŠOU Ljubljana in niso v delovnem razmerju.

Ob tem je potrebno opozoriti, da do denarne pomoči niso upravičene osebe, ki so v zadnjih 12 mesecih že prejele dve denarni pomoči in/ali osebe, ki so pri Fundaciji Študentski tolar prejele že 5 denarnih pomoči.

Razpis je odprt do 19. aprila 2019. Podrobnejša navodila za prijavo o razpisu so na voljo na spletni strani Fundacije Študentski tolar. Pomembno je tudi, da študentje vlogo oddajo čim hitreje saj se bodo le-te reševale sproti in se bo upravičence o prejemu denarne pomoči obveščalo v najkrajšem možnem času.

Vir: spletna stran Fundacije Študentski tolar