(ODPRTO PISMO) Golobova vlada s pripravo poimenskih preglednic zaposlenih posega v več človekovih pravic

Foto: SDS

Poslanka SDS Anja Bah Žibert je na varuha za človekove pravice Petra Svetino naslovila odprto pismo, v katerem meni, da bi se varuh človekovih pravic moral odzvati na sklep Vlade, ki je naročila pripravo poimenskih preglednic zaposlenih in premeščenih. Takšen sklep nima ne pravne podlage ne stvarnega smisla, je neprimeren in ustavno nedopusten. Z vzpostavljanjem takšnega poimenskega seznama gre za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic, zagotovljenih z ustavo Republike Slovenije.

Celotno odprto pismo objavljamo v nadaljevanju.

Spoštovani gospod Peter Svetina,

Vlada Republike Slovenije, ki jo sestavljajo Gibanje Svoboda, Socialni demokrati in Levica, je na svoji 1. seji, dne 1. 6. 2022, sprejela sklep, s katerim je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh:

• Od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 novo zaposlenih, in sicer z nazivi, plačnim razredom in tipom zaposlitve (zaposlitev za nedoločen čas, nadomeščanje, zaposlitev na zaupanje). Za vse novo zaposlene za nedoločen čas naj se posebej označi, če je pred samo zaposlitvijo že obstajalo delovno razmerje ter pravno podlago predhodnega razmerja.

• Od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih oz. začasnih premestitev znotraj samega organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.

• Od 1. 1. 2020 do 1. 6. 2022 trajnih in začasnih premestitev na/iz organa, in sicer z navedbo naziva in plačnega razreda, pred samo premestitvijo in nazivom in plačnim razredom po premestitvi.

Kot izhaja iz namena navedenega sklepa, se pravzaprav vzpostavlja poimenski seznam zaposlenih, pri čemer gre za skrb vzbujajoč poseg v več človekovih pravic, zagotovljenih z ustavo Republike Slovenije:

• Gre za nedopusten poseg v ustavno pravico do svobode dela, ki je opredeljena v 49. členu Ustave Republike Slovenije. Svoboda dela je pretežno pravica negativnega statusa, kar pomeni, da iz nje izhaja obveznost preprečiti nedopustne posege v to pravico, nikakor pa nedopustno poseganje vanjo.

• Nadalje gre za nedopusten poseg v pravico do osebnega dostojanstva in varnosti, ki jo opredeljuje 34. člen Ustave Republike Slovenije.

• Prav tako gre za kršenje 38. člena Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja varstvo osebnih podatkov.

• Nenazadnje pa gre tudi za kršenje 39. člena Ustave Republike Slovenije, ki zagotavlja pravico do svobode izražanja. Številni javni uslužbenci bodo s strani nove oblasti sankcionirane zgolj zaradi svojih prepričanj in stališč.

Nobenih razumnih in stvarnih razlogov ni, da bi Vlada Republike Slovenije naročila pripravo takšnih poimenskih preglednic zaposlenih in premeščenih. Takšen sklep nima ne pravne podlage ne stvarnega smisla, je neprimeren in ustavno nedopusten.

Menim, da bi se na ta sklep Vlade Republike Slovenije bili dolžni odzvati, glede na to, da takšen sklep posega v več ustavnih pravic zaposlenih javnih uslužbencev in jih omejuje. Glede na to, da tega niste storili, vas javno sprašujem:

1. Ali se strinjate s sprejetim sklepom Vlade Republike Slovenije z dne, 1. 6. 2022, s katerim je naložila ministrstvom, organom v sestavi ministrstev in vladnim službam, da do torka, 7. 6. 2022, do 9. ure, pripravijo poimensko preglednico vseh novo zaposlenih, premeščenih?

2. Kdaj se boste odzvali na omenjeni sklep in kaj boste storili, da do nadaljnjega nedopustnega omejevanja ustavnih pravic javnih uslužbencev ne bo prišlo?

3. Ali boste skladno s 7. členom Zakona o varuhu človekovih pravic na Vlado Republike Slovenije v zvezi z zgoraj navedenim sklepom, ki ga je sprejela dne, 1. 6. 2022, naslovili kakšen predlog, kritiko ali priporočilo zaradi nedopustnih posegov v ustavno pravico svobode dela in kdaj?

S spoštovanjem, Anja Bah Žibert poslanka