Z včerajšnjim dnem, 1. maja 2020 je stopila v veljavo novela Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19).

Državni zbor Republike Slovenije je 28. 4. 2020 sprejel Zakon o spremembi in dopolnitvah Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19).

Zakon, ki je stopil v veljavo 1. 5. 2020 med drugimi uvaja pomembne spremembe pri vodenju upravnih in drugih in drugih javnopravnih postopkov v državnih organih, organih samoupravnih lokalnih skupnostih in pri nosilcih javnih pooblastil.

V upravnih in drugih javnopravnih postopkih je bilo po uveljavitvi Zakona o začasnih ukrepih v zvezi s sodnimi, upravnimi in drugimi javnopravnimi zadevami za obvladovanje širjenja nalezljive bolezni SARS-CoV-2 (Covid-19) dovoljeno vročanje samo v nujnih zadevah. V zadevah, ki niso zadostile kriterijem za nujno obravnavo, se vročanje ni opravljalo zaradi možnosti širjenja virusne okužbe.

Spričo ugodnejše javnozdravstvene situacije, kot je bila ob uveljavitvi osnovnega zakona, se z novelo omogoča vročanje tudi v nenujnih zadevah. To ne bo potekalo na ustaljen način osebnega vročanja odločb, sklepov in drugih dokumentov, ki se v času epidemije uporablja samo v nujnih zadevah. V teh primerih namreč vročevalec na naslovu stanovanja ali poslovnega prostora poišče naslovnika in mu ob podpisu vročilnice izroči dokument, če takšna vročitev ni uspešna, naslovnik lahko dokument v 15 dneh prevzame na pošti.

Dokumenti v nenujnih zadevah se bodo do prenehanja veljavnosti začasnih ukrepov oziroma do prenehanja nevarnosti širjenja virusne okužbe vročali z vložitvijo v hišni predalčnik, poštni predal ali v »običajen« elektronski predal, zato naslovniku ne bo treba podpisovati vročilnic, povratnic ali drugih dokumentov o vročitvi. Vročitev bo veljala za opravljeno šesti oziroma dvajseti delovni dan od dneva odpreme, ki bo označena na pisanju, odvisno od tega, ali se vročanje opravlja v Republiki Sloveniji ali izven nje.

Z novelo zakona se omogoča tudi izvajanje ustnih obravnav v nenujnih zadevah upravnih in drugih javnopravnih zadevah. Ustne obravnave so bile do uveljavitve novele dovoljene le v nujnih zadevah. Sedaj bo presojo o tem, ali se bo ustna obravnava izvedla, v vsakem posamičnem primeru opravil organ. Pri tem bo moral upoštevati možnost širjenja in okužbe udeležencev postopka. Ustno obravnavo bo izvedel zgolj, če bo ob ustreznih zaščitnih ukrepih onemogočena okužba udeležencev in ne bo ogroženo njihovo zdravje in življenje.

Več lahko preberete tukaj.

Vir: Ministrstvo za javno upravo