OPOZORILO: Kljub prihajajočim toplejšim dnevom varno uporabljajte kurilne naprave

Sekcija dimnikarjev pri Obrtno podjetniški zbornici vse uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav, kljub prihajajočemu toplejšemu obdobju še vedno opozarja, da naj bodo pri uporabi kurilnih naprav zelo previdni. Posebna pozornost mora biti namenjena dimnim plinom, dimniškim požarom in prevelikemu onesnaževanju okolja, ker lahko hitro pride do zastrupite.

Na ta dejstva so opozorili, ker je bilo pri nizkih temperaturah kurjenje v kurilnih napravah bolj intenzivno, kar je prispevalo k večjemu številu manjših požarov. Iz sekcije dimnikarjev so sporočili tudi, da ob bolj intenzivnem kurjenju prihaja do visokih temperatur dimnih plinov, ki lahko pripeljejo do vnetja katranskih oblog, ki se naredijo v dimniku. V takšnem primeru, če dimnik ni požarno varen ali poškodovan in so ob tem blizu njega še gorljivi materiali lahko hitro pride do prenosa požara na stavbo. Tveganje lahko zmanjšate tudi z uporabo suhega lesa ustreznih dimenzij in količin, kot jih za vsako napravo določi proizvajalec. Poskrbite tudi za ustrezen stalni dovod zraka do kurilnih naprav, ustrezno dimenzioniran dimnik in da imajo kurilne naprave na trdo gorivo obloge, ki so odporne proti požaru katranskih oblog.
V kolikor ugotovite, da so se vam v dimniku nabrale katranske obloge jih z izbrano dimnikarsko družbo pravočasno odstranite. Pri tem pa dimnikarska sekcija opozarja, da pri izbiri dimnikarske družbe naj ne bo glavno vodilo nizka cena storitev, ampak strokovnost te službe. V primeru slabo opravljenih storitev vam lahko le-te povzročajo v nadaljevanju zelo velike stroške, v kolikor pride do težav s kurilnimi napravami.
Chimney, Building, Coking Plant, Bill
Dimnikarska sekcija vse uporabnike kurilnih, dimovodnih in prezračevalnih naprav opozarja tudi, da morajo biti pozorni, v kolikor se odločajo za menjavo oken, vrat ali le-ta zatesnijo, v kolikor se odločijo za menjavo nape ali vgradijo dodatne kurilne naprave, naj poskrbijo tudi za ustreznost dovajanja zraka, ker se lahko ob teh spremembah spremeni količina kisika, ki je na voljo v prostoru.

Zato, kot smo že omenili, bodite tudi ob prihajajočih toplejših dneh zelo previdni pri ravnanju s svojimi kurilnimi, dimovodnimi in prezračevalnimi napravami, da ne boste po nepotrebnem imeli težav in skrbi.

M.I.