OPOZORILO: V petek, 2. 4. 2021 se plačilne storitve ne bodo izvajale

Foto: pixabay.com

Ljubljana, 24. marec 2021 – Finančna uprava Republike Slovenije obvešča komitente bank in hranilnic, da v petek, 2. 4. 2021, le-te v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa.

Ob tem so še sporočili, da v petek, 2. 4. 2021 tudi evropski plačilni sistem TARGET2 ne bo posloval, zato banke in hranilnice v evroobmočju ne bodo izvajale medbačnega plačilnega prometa. Skladno s tem Uprava Republike Slovenije za javna plačila (UJP) v petek, 2. 4. 2021, ne bo izvajala:

  • plačilnih storitev za proračunske uporabnike in
  • storitev negotovinskega plačevanja obveznih dajatev na negotovinskih plačilnih mestih UJPlačam

Obvestilo UJP

Rok za izpolnitev obveznosti, ki zapadejo v petek, 2. 4. 2021, se ne prenese na naslednji delovni dan. To pomeni, da je obveznost zavezanca, ki zapade pri Finančni upravi 2. 4. 2021, pravočasno poravnana, če je plačana 1. 4. 2021.

Finančna uprava Republike Slovenije