Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdala odločitev o podpori za projekt »Deinstitucionalizacija zavoda Dom na Krasu«. Za izvedbo projekta v vrednosti dobrega 6,7 milijona evrov bo Evropski sklad za regionalni razvoj prispeval skoraj 5,4 milijona evrov.

Namen projekta je zagotovitev bivanjskih pogojev oziroma ustrezne socialne infrastrukture za vzpostavitev manjših stanovanjskih skupin, ki bodo podprte s storitvami v skupnosti za samostojno življenje uporabnikov. V okviru projekta bosta zgrajeni dve stanovanjski hiši, poleg tega bo potekal tudi odkup in preureditev okvirno 13 stanovanj ali hiš za možnost namestitve vključno z opremo. S tem bo zagotovljena infrastruktura za možnost preselitve skupno 70 stanovalcev na lokacijah Kras, Goriška in Obala. Obenem bosta zagotovljeni dve informacijski točki, ki bosta omogočali izvajanje storitev v skupnosti, in tri mobilne enote. Namen projekta je zagotovitev bivanjskih pogojev oziroma ustrezne socialne infrastrukture za vzpostavitev manjših stanovanjskih skupin, ki bodo podprte s storitvami v skupnosti za samostojno življenje uporabnikov. V okviru projekta bosta zgrajeni dve stanovanjski hiši, poleg tega bo potekal tudi odkup in preureditev okvirno 13 stanovanj ali hiš za možnost namestitve vključno z opremo. S tem bo zagotovljena infrastruktura za možnost preselitve skupno 70 stanovalcev na lokacijah Kras, Goriška in Obala. Obenem bosta zagotovljeni dve informacijski točki, ki bosta omogočali izvajanje storitev v skupnosti, in tri mobilne enote.

Služba Vlade za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je marca podprla tudi projekt »Doma na Krasu«, namenjen pilotni izvedbi procesa deinstitucionalizacije zavoda Dom na Krasu.

Vir: Služba Vlade RS za razvoj in evropsko kohezijsko politiko