Osnovna šola Hudinja kmalu bogatejša za nov prizidek, ki bo izboljšal pogoje dela

Foto: MOC

Mestna občina Celje je sporočila, da so pred dnevi objavili javno naročilo za izbor izvajalca del pri gradnji prizidka k OŠ Hudinji. Zainteresirani ponudniki lahko svoje ponudbe oddajo do 17. marca 2020. Na občini načrtujejo, da bodo projekt končali v drugem trimesečju prihodnjega leta, ki bo hkrati ustrezal vsem predpisom ter standardom.

Za gradnjo prizidka, ki bo zagotavljal kvalitetne pogoje za vzgojno-izobraževalno delo bodo kandidirali tudi za sredstva za sofinanciranje občinskih investicij. Na občini pričakujejo, da bi iz tega naslova lahko prejeli 320.000 evrov, vrednost projekta pa bo občina razkrila, ko izbran izvajalec gradbenih del. Pri projektu gre za gradnjo dvanajst metrov širok in 38 metrov dolg prizidek, ki bo stal na severozahodni strani, kar bo preprečilo poseg v zastekljen del avle, ki bo tako še vedno naravno osvetljena. V prizidku po zgrajenih 12 novih učilnic, 5 kabinetov in stopnišče.

Nov in obstoječi objekt bosta pridobila tudi nov pritlični vhodni objekt z nadstrešnico, vetrolovom in podaljšanimi garderobami. Na občini so še povedali, da bodo pritličje in 1. nadstropje končali v celoti in ga opremili s sodobno opremo. V njem bo potekal pouk 1. triade. Drugo nadstropje pa bo urejeno samo do 4. gradbene faze in ga bodo končali kasneje, ko bodo zato potrebe in bodo finančna sredstva to dopuščala. Novo podobo bo dobila tudi zunanjost šole s parkirišči za dostavo otrok in invalide ob dovozni cesti ter plato pred šolo.

»Osnovna šola Hudinja je bila zgrajena leta 1959 po načrtih arhitekta Emila Navinška, ki je znan kot avtor brezkoridorne zasnove šolskih stavb, v katerih se prostrane avle v vseh etažah navezujejo na učilnice in ostale šolske prostore. Zgradba že v sami zasnovi ne ustreza potrebam izvajanja pouka po triadah. Čeprav smo pred skoraj dvajsetimi leti poleg nove telovadnice zgradili prizidek s tremi učilnicami in kabineti, je šola z leti postala pretesna. Število otrok v šolskem okolišu je od leta 2007 vztrajno naraščalo in v letu 2016 doseglo vrh. Dodatni prostori so postali nujno potrebni tudi zaradi sodobnih oblik poučevanja, zaradi katerih je prišlo do spremenjenega predmetnika in delitve učencev v skupine. V šolskem letu 2019/2020 OŠ Hudinja obiskuje 496 otrok«, so še zapisali na občini.

M.I.