Osnovna šola Vojnik za čas izobraževanja na daljavo z brezplačnimi toplimi obroki za učence in dijake!

Foto: Pixabay.com

Vojnik, 7. april 2021 – Po podatkih Občine Vojnik bo OŠ Vojnik v času izobraževanja na daljavo za učence in dijake organizirala pripravo brezplačnih toplih obrokov.Do brezplačnih obrokov so upravičeni otroci, katerih dohodek staršev na osebo, ugotovljen v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji ali odločbi na podlagi vloge za priznanje pravice do subvencije malice ali kosila, ne presega 382,82 EUR (3. dohodkovni razred otroškega dodatka oziroma 2. razred državne štipendije).

Na občini še sporočajo, da lahko brezplačen topel obrok pridobijo učenci, ki so nameščeni v rejniško družino. Vsi, ki bi želeli prejeti brezplačen topel obrok lahko to storite na e-naslovu: [email protected],

Dijaki pa to uredijo s svojo srednjo šolo, ki bo podatke posredovala dalje.

Uredništvo