Po poročanju spletnega portala Novi tednik so v Žički kartuziji, ki je delno obnovljena potrebna še druga obsežna dela. Ostanki tamkajšnje cerkve, ki predstavlja del območja kartuzije so v zelo slabem stanju. Gre za mogočno cerkev iz obdobja romanike, kasneje je bila prezidana v gotskem slogu. Pred štirimi leti je bila Žička kartuzija razglašena za kulturni spomenik državnega pomena.

S slabim stanjem tisočletne cerkve Sv. Janeza Krstnika je Ministrstvo za kulturo seznanjeno. Resorno ministrstvo je občina na to posebej opozorila, med obiskom so bile ministru na Konjiškem predstavljene rešitve, ki jih je za sanacijo predvidel zavod za varstvo kulturne dediščine iz Celja. 1, 5 milijona evrov je potrebno za osnovno sanacijo in minister je obljubil pomoč ministrstva. Del sredstev pa bo morala zagotoviti občina, poroča Novi tednik.

Že dolgo časa Žička kartuzija sameva, v 18. stoletju jo je ukinil avstrijski cesar Jožef II. Del samostanskih poslopij je bil konec 18. stoletja podrt, gradbeni material pa je bil porabljen za stavbe v Slovenskih Konjicah. Žička kartuzija pa daje kljub temu še vedno veličastno podobo in je zato postala turistična znamenitost. Njene dragocenosti so po ukinitvi kartuzije odpeljali v različne kraje takratne države. Križev oltar iz kartuzije je danes v župnijski cerkvi na Frankolovem.

Vir: nt-rc.si