Ostrožno pridobilo nove športne površine in otroško igrišče

Foto: MOC

Ob Koprivnici so v četrtek predali namenu obnovljene športne površine in otroško igrišče, ki so za KS Ostrožno lepa pridobitev. Otrokom, pa tudi ostalim krajanom, je Mestna občina Celje zagotovila odlične pogoje za igro, rekreacijo, druženje in tudi za sklepanje novih prijateljstev.

Obnova športnih površin in otroškega igrišča je stala okoli 55.000 evrov. Občina je poskrbela za obnovo obstoječega košarkarskega igrišča, postavitev novih otroških igral in elementov za vadbo na prostem, postavili so mizo za namizni tenis, uredili travno površino za igre z žogo, postavili zaščitno mrežo, uredili dostopne poti, in zasadili 13 javorjev. Dela je izvedlo javno podjetje Zelenice, ki tudi sicer vzorno skrbi, da so naše zelene površine lepo urejene. Podjetje Zelenice izvaja tudi redni tedenski pregled vseh javnih otroških in športnih igrišč, ki se nahajajo na 41-ih lokacijah v Mestni občini Celje.

Da bi imeli otroci, mladostniki in ostali občani varne in kakovostne pogoje za športne dejavnosti, pa Mestna občina Celje vsako leto izvaja tudi obnovitvena dela na športnih igriščih, ki se nahajajo znotraj stanovanjskih naselij. Gre predvsem za obnovo golov za mali nogomet, postavitev zaščitnih igraj, obnovo dotrajanih asfaltnih površin in namestitev novih košev za košarko. Športna oprema z leti dotraja, žal pa se še vedno dogaja, da jo poškodujejo vandali. Letos so v občinskem proračunu za obnovitvena dela na športnih igriščih namenili 78.000,00 evrov. V MČ Savinja so namestili nove koše za košarko, v MČ Lava so na že obstoječem igrišču odstranili dotrajana igrala in postavili nova, ter uredili novo igrišče ob Koprivnici, kar je bila dolgoletna želja KS Ostrožno.

Svečanega odprtja se je med drugimi udeležilo tudi vodstvo Mestne občine Celje. Spremljevalni program so pripravili Celjski mladinski center in otroci ter vzgojiteljice iz Vrtca Zarja.

Vir: MOC