Otroci kljub epidemiji zelo vestno zbirajo papir, podjetje Simbio zelo zadovoljno z akcijo

Foto: Simbio d.o.o.

Celje, 12. februar 2021 – Tudi v podjetju Simbio d.o.o. ugotavljajo, da je epidemija povzročila veliko sprememb v navadah ljudi. V družbi so glede na dejstvo, da so šole zaprte že večino šolskega leta, pričakovali, da bo to vplivalo tudi na količine zbranega šolskega papirja. Sedaj ugotavljajo, da letošnje količine šolskega papirja v primerjavi z enakim obdobjem v minulih letih nič kaj ne izstopajo.

Do 1. februarja 2021 je bilo zbranih 349 ton odpadnega šolskega papirja, lani v enakem obdobju je družba zbrala 30 ton več, a v primerjavi s prejšnjimi šolskimi leti približno enako ali celo več. V letošnjem šolskem letu v akciji sodeluje 23 osnovnih in 9 podružničnih šol.

Z akcijo želi družba Simbio ekološko ozaveščati mlade, da je papir izjemno dragocena surovina, ki jo je možno reciklirati in da se zaradi tega zmanjšuje onesnaženost. Družba zaradi tega papir od šol po ceni, ki je pogosto nad tržno ceno. Akcija zbiranja papirja bo potekala do 31. maja 2021, ko bodo nagradili tudi tri najboljše šole.

“Zelo smo veseli, da v tem izrazito ”koronskem” letu akcija ni zamrla. Zato bi se na tem mestu rad zahvalil vsem hišnikom, ki tehtajo papir, mentorjem, ki z objavami o zbranih količinah spodbujajo zdravo tekmovalnost med razredi, ter seveda staršem, ki neumorno vozijo papir na zbirni center, za njihov dragocen doprinos k uspešnosti akcije,” je povedal mag. Marko Zidanšek, direktor družbe Simbio.

Po podatkih družbe Simbio je trenutno vrstni red med OŠ sledeč: 1. mesto: OŠ Hudinja (148 kg/učenca), 2. mesto: OŠ Dobrna (57,6 kg/učenca) in 3. mesto: OŠ Ljubečna (54,55 kg/učenca), med POŠ pa: 1. mesto: POŠ Trje (204,2 kg/učenca), 2. mesto: POŠ Socka (112,3 kg/učenca) in 3. mesto: POŠ Trnava 106,5 kg/učenca. Podatki za ostale šole so v priponki.

Kaj se zbira in kako?

V sklopu akcije šolskega papirja se zbirajo zvezki, knjige, časopis, revije, reklame in pisarniški papir (brez plastičnih map in kartonskih škatel). Če starši sami pripeljejo papir na zbirni center Bukovžlak, naj to storijo vsak delovni dan med 14. in 20. uro ali ob sobotah med 6. in 14. uro. Na vhodni kontroli povedo šolo, razred in ime otroka, nato odložijo papir, pri izstopu pa bodo prejeli tehtalni list.

Vir: Simbio