Otroci na Planini pri Sevnici se bodo razveselili novega razširjenega vrtca

Vrtec na Planini pri Sevnici. (Foto: Občina Šentjur)

Otroci na Planini pri Sevnici se bodo lahko kmalu veselili razširitve tamkajšnjega vrtca. Župan Občine Šentjur mag. Marko Diaci je podpisal pogodbo o izvedbi del za rekonstrukcijo vrtčevske enote na Planini pri Sevnici, dela bo izvajalo na javnem razpisu izbrano podjetje Lesnina MG oprema d.d. iz Ljubljane.

Po besedah Matije Čepona direktorja podjetja Lesnina MG oprema, se bodo dela pričela takoj, ko bodo razmere na terenu to omogočale. Širitev vrtca naj bi bila končana do konca avgusta, medtem pa naj varstvo otrok ne bi bilo moteno.

“Osnovni namen investicije je dograditev in preureditev prostorov zaradi pomanjkanja prostorov obstoječega Vrtca Planina pri Sevnici s prizidavo za ureditev dveh dodatnih oddelkov vrtca z vsemi potrebnimi spremljevalnimi programi (pisarna za osebje, garderobe za osebje, stranišče za osebje, prostorov za čistila, stranišče za invalide, shramba za zunanja igrala) in kuhinjo. Prizidavi k obstoječemu objektu se bosta nahajali na jugozahodnem in severozahodnem delu obstoječe stavbe. Obstoječe enote bodo obnovljene in funkcionalno ter vizualno poenotene z novozgrajenimi prostori. Na severni strani obstoječega vrtca bodo rekonstruirani spremljevalni prostori. Preurejen bo tudi skupen hodnik z garderobami. Kotlovnica bo v skladu z načrtom požarne varnosti sanirana. V okviru projekta je predvidena še rekonstrukcija dovoznih poti do objekta in njegova neposredna okolica. Predvidenih je 8 parkirnih mest, od tega je eno parkirno mesto namenjeno gibalno oviranim osebam. Predviden je nov prostor za dostavo. Obstoječa cesta bo razširjena, urejena bosta način odvajanja meteorne vode s cestišča in asfaltnih površin ob objektu,” so ob tem zapisali na Občini Šentjur.

Vrednost del ocenjujejo na okoli 1,3 milijona evrov, brez DDV.

Vir: Občina Šentjur