Otroci v Špitaliču pri tamkajšnji osnovni šoli dobili novo varnostno ograjo

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občina Slovenske Konjice je v mesecu maju pri Podružnični osnovni šoli Špitalič postavila novo panelno ograjo, saj je bila v tem delu okolica šole še nezavarovana.

Varnostna ograja v dolžini 47 m poteka med otroškim igriščem in lokalno cesto. Postavitev ograje je še toliko bolj upravičena, saj se z dokončno ureditvijo ceste Žička kartuzija – Dramlje in zaključkom del cerkve v Žički kartuziji na tej cesti pričakuje povečan promet. Nova ograja bo tako zagotovila varno igro za vse otroke, ki obiskujejo šolo in vrtec v Špitaliču, kakor tudi za vse otroke iz KS Špitalič.

Avtor: Občina Slovenske Konjice