Otvoritev Nadhoda Sonce in parkirišča P+R v Rogaški Slatini

Foto: Občina Rogaška Slatina

Pod vznožjem Tržaškega hriba v Rogaški Slatini je v petek potekala slovesna otvoritev dveh novih pridobitev v mestu, in sicer nadhoda, poimenovanega Sonce, ki povezuje mestno promenado in središče mesta z vznožjem Tržaškega hriba ter parkirišča P+R (presedi in pelji), ki se nahaja tik ob nadhodu. Investiciji je namenu predal župan mag. Branko Kidrič, ki je ob tej priložnosti predstavil oba projekta.

Projekt izgradnje nadhoda Sonce je morda do sedaj najpomembnejši projekt, namenjen spodbujanju trajnostne mobilnosti v Rogaški Slatini, ob tem pa bo imel ključno vlogo pri omogočanju nadaljnjega turističnega in siceršnjega razvoja območja Tržaškega hriba, naselij v njegovem zaledju in celotne Rogaške Slatine. Trasa nadhoda vodi od promenade, med restavracijo Sonce in domom starejših preko glavne ceste in železniške proge do vznožja Tržaškega hriba kjer se izteče v območje neposredno ob novem parkirišču P+R. To območje je po umestitvi nove državne ceste ob železniško progo v letu 1989 ostalo ločeno od ostalega mestnega jedra.

Dolžina arhitekturno dodelanega objekta, skupaj s severnim dostopom in krili južnega opornika znaša 182 m, širina med ograjama znaša 3,5 metra. Niveleta povezave poteka iz smeri promenade v naklonu 5 % z vmesnimi horizontalnimi počivališči (podesti) dolžine 3 m. V sklopu nadhoda sta nameščeni dvigali z jeklenima jaškoma, ki sta zastekljena z varnostnim steklom. Dvigali sta namenjeni lažjemu dostopu s parkirišča na nadhod kot tudi povezavi na obstoječe kolesarsko omrežje saj omogočata vstop kolesarja skupaj s kolesom, kar je prvi tovrsten uveljavljen pristop uporabe v Sloveniji.

V sklopu celostne ureditve območja je ob nadhodu zgrajeno parkirišče P+R (presedi in pelji), ki obsega parkirne površine za 51 osebnih vozil, dva avtobusa, ob tem pa je bila urejena tudi dovozna cesta ter podporne konstrukcije parkirišča, komunalni vodi, hortikulturna ureditev in urbana oprema. S ciljem ohranjanja gozdnega roba in zelene Rogaške Slatine je bilo zasajenih 19 mladih listnatih dreves ter 7014 sadik grmovnic in vzpenjalk. Na parkirišču je nameščena postaja za avtomatizirano izposojo koles s 15 ključavnicami in pripadajočimi kolesi za izposojo, ki bodo vključena v sistem avtomatske izposoje koles »Mobilno Obsotelje«.

Z novim nadhodom skupaj s parkiriščem P+R in izposojevalnico koles je domačinom, turistom in dnevnim potnikom omogočena dnevna uporaba trajnostnih oblik prevoza, t.j koles, ob tem pa je zagotovljeno varno dostopanje obiskovalcev iz zdraviliškega dela do obstoječe in bodoče turistično-rekreativne ponudbe Tržaškega hriba. Hkrati z razvojem trajnostne mobilnosti bo nova infrastruktura prispevala k izboljšanju kakovosti zraka v mestu, boljši povezanosti urbanega območja z njenim zaledjem, zmanjšanju prometnih zastojev ter povečanju prometne varnosti. Navedene pridobitve so nov velik korak v nadaljnjem turističnem in trajnostnem razvoju Rogaške Slatine, krepitvi prepoznavnosti mesta doma in po svetu in dober obet bodočega razvoja mesta kot celote.

Končna vrednost projekta »Nadhod Sonce« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 1.820.000 EUR, od tega je investicijo z 1.192.000 EUR sofinanciranja podprl  Eko sklad, slovenski okoljski sklad. Končna vrednost projekta »Parkirišče P+R« skupaj z nadzorom in varnostnim načrtom znaša 725.000 EUR. Oba projekta skupaj sta torej vredna 2.545.000 EUR.

Občina Rogaška Slatina2