Parkiranje na parkirnih mestih za invalide v občinah Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje ostaja še vedno velik problem

Foto: Občina Rogaška Slatina

Medobčinski inšpektorat in redarstvo občin Rogaška Slatina, Rogatec, Podčetrtek, Šmarje pri Jelšah in Kozje pri nadzoru parkirnih mest označenih za invalide glede na število letno izdanih kazni ugotavlja, da vozniki te prometne signalizacije kljub prednostnemu in rednemu nadzoru redarstva ne upoštevajo v celoti. Invalidi v prometu so posebno rizična skupina voznikov, zato jim je potrebno posvetiti dodatno pozornost v prometu, predvsem pa jim omogočiti parkiranje na mestih, ki so rezervirana za njih.

Na mestih za invalide je dovoljeno parkirati le z veljavno parkirno karto za invalide, ki pa mora biti prosto vidna skozi vetrobransko steklo vozila. Navedeno karto lahko uporablja le invalid, kateremu je karta izdana oz. spremljevalec, ki vozi in spremlja invalida.

V izogib izrekanja visoke globe pozivamo voznike, da dosledno upoštevajo prometno signalizacijo glede parkiranja na mestu rezerviranem za invalide. Naloge ugotavljanja pravilnega parkiranja na mestih za invalide organ izvaja prednostno.

Globa za parkiranje na označenih mestih za invalide znaša 200 €.

Vir: Občina Rogaška Slatina