Participativni del proračuna bo v veliki meri namenjen ureditvi otroških igrišč in ostalih igrišč

Foto: Občina Slovenske Konjice

Občinski svetniki V Slovenskih Konjicah so v zadnjih dneh lanskega leta soglasno sprejeli občinski proračun za leto 2020. Na podlagi sprejetega proračuna bodo v občini začeli z izgradnjo sekundarne kanalizacije v aglomeraciji Vešenik. Gre za kanalizacijo ločenega omrežja za neposredno priključevanje porabnikov na posameznem območju na centralno čistilno napravo.

Načrtujejo tudi pričetek del za gradnjo prizidka pri Zdravstvenem domu Slovenske Konjice, s čimer bodo pridobili dodatne prostore, ki bodo namenjeni splošnim in specialističnim ambulantam. Za lažjo in varnejšo mobilnost imajo v letu 2020 v načrtu obnovo lokalnih cest: ceste Preloge-Grušovje-Petelinjek, ceste Slovenske Konjice-Zreče – po trasi stare železnice, ceste Gabrovnik-Sv. Barbara in ceste Sojek-Kamna Gora. Želijo si tudi, da bodo v letu 2020 pričeli z obnovo avtobusnih postajališč.

Občina načrtuje, da bo junija zaključila rekonstrukcijo bazena s pripadajočimi objekti. Stari bazen so v celoti odstranil in ga bodo nadomestili z novim, sodobnim in funkcionalno ustreznejšim objektom.V začetku letošnjega leta načrtujejo končanje gradbenih dela za  razsvetljavo v Športnem parku Slovenske Konjice, pripravili pa bodo tudi projekt za obnovo spodnjega košarkarskega igrišča.

Prvič v zgodovini občine bodo v letošnjem letu izvedeni tudi nekateri projekti, ki so bili izbrani iz naslova participativnega proračuna. Na podlagi predlogov krajank in krajanov občine Slovenske Konjice bodo postavili otroška igrala, uredili nekatera otroška in druga igrišča.

M.I.