V zadnjem času je veliko slovenskih voznikov prejelo obvestila o prekrških, ki so bili storjeni v Italiji ali v Avstriji. Kršitelji so obvestila prejeli v italijanskem ali nemškem jeziku, kar predstavlja kršenje njihovih temeljnih pravic. Direktiva (EU) 2015/413 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 11. marca 2015 določa, da morajo tuji organi zaradi lažje čezmejne izmenjave informacije o prometnih prekrških, povezanih z varnostjo v cestnem prometu za obvestila v pisni obliki uporabiti jezik države registracije ali enega od uradnih jezikov države članice registracije.

Ob tem je evropska poslanka Patricija Šulin opozorila Evropsko komisijo in od nje tudi zahtevala pojasnilo, kako Komisija nadzoruje izvajanje te direktive v Italiji in v Avstriji. V nadaljevanju želi izvedeti tudi, kaj bo Komisija storila, da bo pošiljanje obvestil v nadaljevanju potekalo skladno z zakonom in se bo uporabljala slovenščina za lastnike, ki imajo avtomobil registriran v Sloveniji.

Vprašanje naslovljeno na Komisijo so podprli tudi vsi ostali slovenski evropski poslanci. Sedaj ima Komisija tri tedne, da poda odgovor.

Direktiva je bila namreč sprejeta z namenom, da se izboljša varnost v prometu in s tem posledično pripelje do manj smrtnih žrtev, poškodb ter materialne škode.

M.I.