Pazljivo s kurjenjem v naravi – v zadnjih dneh več travniških požarov

Foto: pgdmozirje.si

S Policijske uprave Celje so sporočili, da so na svojem območju v zadnjih dneh obravnavali več travniških požarov. Teh je bilo samo v torek pet in v vseh so lastniki kurili suho travo in vejevje. Vseh pet požarov se je k sreči končalo brez materialne škode.

Žal se pogosto zgodi, da ogenj pri kurjenju uide izpod nadzora in se v nadaljevanju razširi na sosednja zemljišča, ogroža gospodarska poslopja, gozdove, povzroča nevarnost v prometu in nenazadnje ogrozi tudi zdravje ljudi in živali.

Pomembno je tudi, da se pri kurjenju v naravi upošteva Uredbo o varstvu pred požarom v naravnem okolju, v kateri je določeno, da mora biti kurišče obdano z negorljivim materialom, prav tako mora biti območje v oddaljenosti vsaj enega metra od zunanjega roba očiščeno vseh gorljivih snovi,  da polnoletna oseba ves čas kurjenja nadzoruje ogenj ter da oseba po končanem kurjenju ogenj popolnoma pogasi.

Uredba jasno določa tudi, da se ob povprečni hitrosti vetra večji od 20 km/h ali ob sunkih močnejših od 40 km/h, ne sme pričeti s kurjenjem oziroma se mora kurjenje nemudoma prenehati.

Natančna navodila o kurjenju v naravnem prostoru so opredeljena tudi v Zakonu o gozdovih in Zakonu o divjadi in lovstvu ter nenazadnje tudi v Kazenskem zakoniku Republike Slovenije. Zaradi zagotavljanja varnosti ljudi in premoženja, narave in naravnih dobrin ob kurjenju v naravi upoštevajte vse varnostne ukrepe ter poskrbite za lastno varnost, varnost soljudi in premoženja.

M.I.