S prihajajočimi toplimi dnevi se je tudi število vzdrževalnih del na infrastrukturi v Mestni občini Celje povečalo. Tako je med drugim podjetje Vodovod – kanalizacija d.o.o., ki je v občini izvajalec gospodarske javne službe javnih občinskih cest pričelo z obnovo 60 metrov dolgega odseka  pešpoti na Polulah. V tem sklopu bodo obnovili odsek, ki se nahaja med avtobusnim postajališčem in križiščem na Polulah.

Zaradi varnosti učencev OŠ Polule v podjetju strojna dela opravljajo po 8. uri zjutraj, ko so le-ti že v šoli in jih nadaljujejo, ko učenci zapustijo šolo in odidejo domov. Seveda vseskozi skrbijo tudi za varnost otrok, ki prihajajo v šolo in ko odhajajo iz nje. Vrednost del ocenjujejo na 10.000 evrov in načrtujejo, da bodo z njimi zaključili do začetka aprila.

Po obnovi tega dela poti bo Mestna občina Celje na tem območju postavila tudi novo avtobusno nadstrešnico in uredila okolico okoli nje. Postopek izbire izvajalca teh del še ni končan zato na občini o ceni te investicije zaenkrat še ne morejo govoriti.

M.I.