Peter Ločnikar je najbolj skrben lastnik gozda za leto 2022 na območju celjske enote Zavoda za gozdove Slovenije

Foto: Občina Zreče

»Izjemno smo ponosni na ljudi, ki znajo gospodariti z gozdovi« je poudaril župan občine Zreče, ki je 5. 1. 2023 v svoji pisarni sprejel Petra Ločnikarja in vodjo krajevne enote ZGS Slov. Konjice, Bojana Bračiča. Petra Ločnikarja je namreč Zavod za gozdove Slovenije sredi decembra razglasil za najbolj skrbnega lastnika gozdov za leto 2022 na območju celjske območne enote.

Na ZGS so poudarili, da prejemnike priznanj za skrbno delo z gozdom (izbrali so po enega iz vsake od 14 območnih enot ZGS) odlikujejo njihovo zgledno gospodarjenje z gozdom, tesna življenjska povezanost z gozdom, strokovna izvedba del v gozdu, spoštovanje večnamenske vloge gozdov, prizadevanje za varno delo v gozdu, skrb za ustrezno varovalno opremo in za stalno lastno usposabljanje na področju gozdarstva.

Kot so o Petru Ločnikarju zapisali uslužbenci celjske območne enote Zavoda za gozdove Slovenije, se v njem zrcalijo najboljše vrline Pohorja, kot so skromnost, pridnost, volja in ponos.

Občina Zreče