Po besedah Romane Tomc z novo resolucijo manj birokracije pri mobilnosti delovne sile in storitev v EU

Foto: ELS

Evropski poslanci bodo danes razpravljali o poročilu o prostem gibanju delavcev in storitev v EU. Resolucijo so pripravljali že pred pandemijo in zato obravnava predvsem dolgotrajna vprašanja, povezana s trgom dela v EU. Gre za delovne pogoje za mobilne delavce, sezonske, napotene in čezmejne delavce, pa tudi za obstoječo birokracijo in pravne ovire za ponudnike storitev, ki delujejo v več kot eni državi članici.

Romana Tomc je povedala: “Spodbujanje mobilnosti delovne sile in čezmejnih storitev je lahko ena od rešitev na področju zaposlovanja v EU. Prost pretok delavcev in storitev lahko namreč pomaga pri izhodu iz krize po pandemiji COVID-19. Mnogo ljudi je v zadnjem letu izgubilo delo. Z mobilnostjo znotraj EU lahko tudi začasno zapolnimo prosta delovna mesta v drugi državi članici in meje pri tem ne bi smele biti ovira. Na ta način bi lahko na eni strani znižali nezaposlenost, na drugi pa povečali dohodke gospodinjstev in tudi prihodke iz davkov na delo.”

“Pandemija je v preteklem letu pokazala na mnoge probleme, predvsem pa, kako pomanjkljiva je harmonizacija pravil na ravni EU glede prostega pretoka delovne sile in storitev. Mobilnim delavcem bi morali zagotoviti poštene delovne pogoje in preprečiti nepotrebno birokracijo za ponudnike storitev, ki delujejo v več državah EU. Mnoge države, med njimi je tudi Slovenija, so med pandemijo na področju delovne zakonodaje sprejele ukrepe, ki so dobro vplivali na trg delovne sile. V tem pogledu bi lahko bili zgled za mnoge tiste, ki jim to ni uspelo,” je zaključila Romana Tomc.

Vir: ELS