Po novem si lahko datum upokojitve in višino pokojnine izračunate na spletni strani ZPIZ-a brez kvalificiranega digitalnega potrdila

foto: Pixabay

Zavod za invalidsko in pokojninsko zavarovanje Slovenije (ZPIZ) je na svoji spletni strani objavil novi elektronski storitvi, splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator. Z novima elektronskima storitvama uporabnikom ponuditi varen, hiter, dostopen in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter pričakovane višine pokojnine.

Splošni informativni kalkulator omogoča, da brez registracije v informacijski sistem zavoda z ročnim vnosom podatkov izvedete enostaven postopek simulacije informativnega izračuna predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu in višine pričakovane pokojnine. Dostop do storitve je mogoč prek povezave: https://www.zpiz.si/cms/content2019/splosni-informativni-izracun-visine-pokojnine

Osebni pokojninski kalkulator pa omogoča, da s pomočjo registracije v informacijski sistem zavoda s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma s spletno prijavo SI-PASS, pridobite avtomatski informativni izračun predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in pričakovane višine pokojnine, ki je izveden na podlagi vaših osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev.

Na podlagi ročnega nosa podatkov o okoliščinah za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanje odstotka odmere pokojnine, morebitni zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini, ter predvidenem  zavarovanju v prihodnosti in ocenjenih povprečnih neto mesečnih zneskih osnov pa je mogoče izvesti tudi simulacijo osebnega informativnega izračuna.

Dostop do storitve osebni informativni pokojninski kalkulator je mogoč z uporabo sistema za varno elektronsko poslovanje Moj eZPIZ, ki se nahaja na povezavi https://www.zpiz.si/cms/content2019/moj-ezpiz

Vir: ZPIZ