Po uvedbi ukrepov Banke Slovenije glede kreditov v januarju odobrenih le 58 odstotkov potrošniških in 88 stanovanjskih kreditov

Foto: pixabay.com

V Združenju bank Slovenije so ponovno opozorili, da zbrani podatki o številu novo odobrenih kreditov, ki so jih posredovale banke (podatke je posredovalo 13 bank), kažejo na nadaljnji izrazit upad števila novo odobrenih kreditov v mesecih po uveljavitvi Sklepa o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva.

Podatki kažejo na močan upad števila odobrenih potrošniških posojil, kakor tudi stanovanjskih posojil. Iz podatkov, ki jih je posredovalo 13 bank, je razvidno, da je v primerjavi s številom novo odobrenih potrošniških in stanovanjskih kreditov v septembru 2019 (ko stranke bank še niso bile seznanjene s Sklepom o makrobonitetnih omejitvah kreditiranja prebivalstva), v januarju 2020 odobrenih le 58 odstotkov potrošniških ter 88 odstotkov stanovanjskih kreditov.

Foto: Združenje bank Slovenije

Na nadaljevanji upad kreditiranja prebivalstva kažejo tudi podatki Banke Slovenije o gibanju mesečnih stanj posojil. Iz zadnjih objavljenih mesečnih informacij izhaja, da je po izrazitem povečanju v mesecu oktobru 2019, ki je najverjetneje odraz povečanega povpraševanja zaradi najave makrobonitetnih ukrepov, vidno že v novembru močno znižanje stanj. Na področju potrošniških posojilih prihaja že do neto odplačil oziroma nominalnega znižanja stanja, ki se je v mesecu decembru 2019 še povečalo.

Foto: Združenje bank Slovenije