Po zagotovitvi sredstev v državnem proračunu za gradnjo POŠ Kalobje, sedaj tudi Občina Šentjur projekt uvrstila v Načrt razvojnih programov

Foto: pixabay.com

Občinski svet Občine Šentjur je na svoji 14. seji med drugim sprejel tudi Spremembe in dopolnitve proračuna Občine Šentjur za leto 2022. Po novem je tako občina v Načrt razvojnih programov občine uvrstila novogradnjo POŠ Kalobje.

Omenjeno odločitev je bila Občina Šentjur po eni strani zavezana sprejeti, kajti Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je prepoznalo problematiko neprimerne šolske stavbe na Kalobju in v državnem proračunu namenila sredstva za izgradnjo nove šole. V proračunu države je tako namenjenih 1,95 milijona evrov ali 80 % sredstev od skupne vrednosti izgradnje nove šole na Kalobju. Celotne vrednost je ocenjena na 2,5 milijona evrov.

Svetniki stranke SDS so uvrstitev izgradnje nove šole na Kalobju, v Načrt razvojnih programov občine predlagali že v začetku letošnjega leta, ko so svetniki sprejemali proračun. Takrat so župan in svetniki predlog zavrnili, ker naj ne bi bilo potrebnih sredstev, šola pa varna za uporabnike.

Uredništvo