Podaljšanje izredne pomoči za verske uslužbence

Slika je simbolična (Foto: epa)

Vlada Republike Slovenije je podaljšala začasni ukrep izredne pomoči v obliki mesečnega temeljnega dohodka za verske uslužbence.

Izredna pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka, ki znaša 700 evrov na mesec, je podaljšana za tri mesece, to je za april, maj in junij 2021.

Izjavo za mesece, za katere se ukrep podaljša, vloži upravičenec do zadnjega dne v mesecu, za katerega se ukrep podaljša, Finančna uprava Republike Slovenije pa izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka nakaže do desetega dne v mesecu za pretekli mesec. Izredno pomoč v obliki mesečnega temeljnega dohodka po izpolnitvi zakonskih pogojev izplača FURS iz sredstev proračuna Republike Slovenije.

Vir: Ministrstvo za kulturo

Uredništvo