Podatki Finančne uprave o nadzorih spoštovanja PCT pogojev

Inšpektorji Finančne uprave so na podlagi Zakona o nalezljivih boleznih (ZNB) od 18. 10. do 26. 10. 2021 opravili nadzore na 131 lokacijah pri 1.607 subjektih.

Pri tem so v 35 nadzorih (27%) v zvezi s spoštovanjem Odloka o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 zaznali 38 nepravilnosti, od tega 16 na področju nošenja mask in 22 na področju izpolnjevanja PCT pogojev ter izrekli 38 opozoril. Od 38 zaznanih nepravilnosti jih je bila velika večina ugotovljenih pri zavezancih, ki opravljajo dejavnost gostinstva.

Pri izvajanju nadzorov je posebna pozornost namenjena preverjanju izpolnjevanja PCT pogojev pri zaposlenih delavcih inšpiciranega zavezanca za davek, poleg tega pa tudi preverjanju, na kakšen način so zavezanci za davek preverjali izpolnjevanje PCT pogojev pri uporabnikih storitev in obiskovalcih. Skupaj smo v obdobju od 18. 10. 2021 do 26. 10. 2021 na območju Slovenije opravili 131 nadzorov po ZNB, kar je za 234 % več kot v obdobju od 11. 10. 2021 do 17. 10. 2021. Največje povečanje nadzorov je ugotovljeno na območju Finančnega urada Koper (400%) in Finančnega urada Nova Gorica (367%).

V vseh ugotovljenih primerih nepravilnosti na področju izpolnjevanja PCT pogojev so bila izrečena opozorila. Nepravilnosti so bile odpravljene že med nadzorom.

Kot smo napovedali že pred dnevi, bo Finančna uprava na celotnem območju države število tovrstnih nadzorov okrepila. V okviru poostrenih nadzornih aktivnosti bomo še enkrat obiskali tudi zavezance, ki smo jih v preteklosti že preverjali. V primeru ponovno ugotovljenih kršitev, bodo zavezanci ustrezno sankcionirani z globami.

FURS