Občina Podčetrtek za šolarje in predšolske otroke skrbi na dveh lokacijah, in sicer na matični šoli v Podčetrtku, kjer je tudi vrtec in na podružnični šoli v Pristavi, kjer je poleg razredne stopnje osnovne šole na voljo tudi vrtec. Rast števila prebivalcev, s tem pa tudi rast števila otrok pa občini narekujeta obvezo, da zagotovi dodatne prostore za vrtčevsko dejavnost. Občina Podčetrtek je tako pristopila k izgradnji prizidka vrtca v Pristavi pri Mestinju, ki so ga uradno pričeli s  podpisom pogodbe med investitorjem in izvajalcem del. Prizidek vrtca, ki ga bo gradilo podjetje GES, d.o.o. je ocenjen na 581.431,67 evra, dela pa bodo po zagotovilih vseh vpletenih straneh končana do konec leta 2021.

Kot je ob podpisu pogodbe med investitorjem, občino Podčetrtek in izvajalcem del, podjetjem GES d.o.o., povedal župan Peter Misja, gre za eno pomembnejših investicij v občini v zadnjih letih. V občini imajo namreč 190 otrok vključenih v predšolsko vzgojo, ta številka pa iz leta v leto narašča zato so primorani zagotoviti nove prostore, ki bodo omogočili, da so v predšolsko vzgojo vključeni vsi otroci. Kot je dejal Misja število prebivalcev v občini narašča, prav tako bodo z junijem v občini na voljo nova stanovanja, ki so v večini že razprodana, del pa jih bo na trg dal tudi stanovanjski sklad. Vse to so le še dodatni razlogi, da so se odločili za omejeno investicijo. Občina je tako že zagotovila projektno dokumentacijo in sredstva za realizacijo projekta iz občinskega proračuna, obetajo pa si tudi določena sredstva iz razpisa pristojnega ministerstva.

SKORAJ 300 KVADRATNIH METROV NOVIH PROSTOROV

Obstoječi vrtec Podčetrtek deluje od leta 1972, ko so odprli prvi oddelek. Danes pa je število oddelkov že narastlo na 11 na dveh lokacijah, v Podčetrtku in Pristavi pri Mestinju. Z izgradnjo prizidka bodo v Pristavi bodo tako pridobili skoraj 300 kvadratnih metrov novih prostorov, in sicer nekaj manj kot 240 m2 notranjih površin (dve novi igralnici, sanitarije, kabinet, zbornica, wc za zaposlene) in dobrih 52 m2 terase. Prizidek bodo prav tako povezali z obstoječim vrtcem, posledično pa bodo delno rekonstruirali tudi prostore v sedanjem vrtcu.

V letošnjem letu tako načrtujejo končanje vseh gradbenih in obrtniških del ter zunanjo ureditev v skupni vrednosti 581.431,67 evra, v letu 2022 pa bodo dodali še opremo v skupni vrednosti 150 tisoč evrov. Kot je povedal župan Misja pričakujejo, da bodo uspešni na razpisu za pridobitev nepovratnih državnih sredstev Ministerstva za izobraževanje, znanost in šport od koder lahko pričakujejo sofinanciranje. V imenu izvajalca del je pogodbo podpisal Jože Hartl, direktor podjetja GES d.o.o, ki je ob podpisu dejal, da bodo dela končali v dogovorjenem roku, pri tem pa bodo dela izvedli kvalitetno in s čim manj motnjami za uporabnike vrtca in šole v Pristavi.

Dela bodo izvajalo podjetje GES d.o.o., občina Podčetrtek pa je zagotovila finančna sredstva.

Vir: Občina Podčetrtek

Uredništvo