Žalska tržnica je po številnih zapletih in večmesečnem čakanju dočakala nadkritje, poroča Novi tednik. Sredi julija je izbrani izvajalec končal dela, nato je občina vložila vlogo za pridobitev uporabnega dovoljenja, katerega so dobili 22. julija.

Kot poroča Novi tednik bo nadstrešnica s približno 700 kvadratnimi metri pokritih površin obiskovalcem in ponudnikom v prihodnje omogočala varnejše zavetje pred vremenskimi vplivi, žalska občina pa je k sedanji infrastrukturi dodala še en nov kontejner in 20 novih stojnic. Na dobrih 380 tisoč evrov je ocenjena vrednost projekta, so pa v to ceno všteti stroški projektiranja, nadzora in nabave nove opreme. Občina je pridobila približno 112 tisoč evrov s prijavo na razpis lokalne akcijske skupine, ostalo bo pokrito z lastnimi proračunskimi sredstvi.

Že v času priprave in predstavitve projekta so mnogi opozarjali, da le-ta ni zastavljen smotrno in da tudi izbrana kritina ni najbolj primerna. V postopku so bile verjetno storjene napake, nakazuje tudi močno zamujanje pri izvedbi. Luže na platoju tržnice ob dežju so dokaz, da kritine ne tesni. Izvajalca je občina Žalec o težavah z nadstrešnico že obvestila. Z dodatnim tesnjenjem stikov na pomičnem delu strehe pa delavci napako že odpravljajo. Podeželska tržnica se na to staro lokacijo vrača 10. avgusta, poroča Novi tednik.

Vir. nt-rc.si