Podjetje Pišek – Vitli Krpan ob 45. letnici z novimi proizvodi in logotipom

Franc Pišek. (Foto: Vitli Krpan)

Podjetje PIŠEK – Vitli KPRAN vstopa v 45. leto delovanja, ob tem pa doživljajo razvojno preobrazbo, ki je prinesla tudi spremembo logotipa KRPAN.

Prelomno leto

Kot visoko tehnološko podjetje veliko sredstev vlagajo v raziskave in razvoj. To jim omogoča, da so tudi letos na trg lansirali nove stroje.

Podjetje se širi in dodatno zaposlujemo. Z izobraževanjem in dodatnim usposabljanjem zaposlenih ustvarjajo možnosti nadaljnjega razvoja posameznika. Z ogrevanjem na biomaso in pridobivanjem električne energije iz obnovljivih virov s pomočjo lastne fotovoltaične elektrarne še naprej uspešno zmanjšujejo svoj ogljični odtis. Družbeno odgovorne projekte implementirajo tako interno kot tudi v sodelovanju z lokalno skupnostjo in drugimi.

45. obletnica, ki jo bodo praznovali naslednje leto, je priložnost, da se ozrejo nazaj in obenem pogledajo v prihodnost. Tradicija in navade njihovih strank jim predstavljata osnovo za vpeljavo novega načina mišljenja in posledično vpeljavo novih tehnologij.

Nove prikolice – nov logotip

Ob stalnem upoštevanju želja in predlogov strank bodo naslednje leto na trg lansirali nove prikolice. Linija gozdarskih prikolic KRPAN bo tako zajemala stroje od 8 do 15 ton skupne nosilnosti. Vzporedno z novo linijo so se premišljeno lotili prenove logotipa KRPAN, ki je sedaj bolj pokončen in je odraz še bolj samozavestne drže. Pri logotipu, ki združuje tradicijo, zaupanje in tehnološki razvoj podjetja, so ohranili njihovo prepoznavno rdečo barvo. Z razvojem novih izdelkov, vlaganjem v znanje zaposlenih in iskanjem dodatnega visoko usposobljenega kadra ter nenazadnje z novo grafično podobo želijo v prihodnosti še bolj utrditi svoj položaj v panogi gozdarske mehanizacije.

Vir: POŠEK – Vitli KRPAN