Podjetje Simbio v 43 uličnih e-zbiralnikih doslej zbralo skoraj 67 ton elektronske opreme in baterij

Foto: Simbio
Podjetje Simbio je od septembra 2016 in vse do danes v 43 uličnih e-zbiralnikih na Celjskem nabralo za skoraj 67 ton odpadne električne in elektronske opreme ter baterij. Zabojnike je postavila družba Zeos v sklopu projekta Life – Gospodarjenje z e-odpadki in v sodelovanju z občinami in družbo Simbio.

Ob tem so v Simbio zapisali, da so e-odpadki posebni odpadki, ki zaradi vsebnosti težkih kovin in drugih nevarnih snovi ne sodijo med mešane komunalne odpadke, zato jih je potrebno ločeno zbirati in oddati na posebna mesta. Ta vrsta odpadkov sodi med najhitreje rastoče vrste odpadkov. Možnosti za njihovo oddajo je danes že veliko in ena izmed njih je tudi ulični zbiralnik. Širom države jih je postavljenih že 670, večinoma pa stojijo na večjih ekoloških otokih. Še posebej mali aparati in baterije se zaradi svoje majhnosti velikokrat znajdejo med mešanimi odpadki, ulični zbiralniki pa marsikaterega izmed njih uspešno prestrežejo in poskrbijo za pravilno obdelavo. Postavljeni so v organizaciji družbe ZEOS, d.o.o., v sklopu projekta Life Gospodarjenje z e-odpadki pod sloganom E-cikliraj, ki je sofinanciran s strani Evropske komisije in Ministrstva za okolje in prostor RS. V Sloveniji smo v sklopu te mreže zbrali že dobrih 976 ton tovrstnih odpadkov. Njihove lokacije lahko najdete na spletnem zemljevidu na www.stariaparati.si.

Sivozeleni ulični zbiralniki stojijo od jeseni 2016 tudi v občinah Braslovče, Celje, Dobje, Dobrna, Polzela, Prebold, Šentjur, Štore, Tabor, Vojnik, Vransko in Žalec. Namenjeni so oddaji odsluženih baterij in drobnih e-odpadkov, kot so mobilni telefoni, ure, tipkovnice, miške, radijski sprejemniki, mali kuhinjski aparati …. V teh uličnih zbiralnikih se je od njihove postavitve zbralo že 66,6 ton malih aparatov in odpadnih baterij.

Vir: Simbio