Podmladek stranke SDS v naslednjih štirih letih želi doseči davčno razbremenitev mladih do 26. leta starosti

Foto: Facebook

Na tokratnem kongresu največje stranke v Sloveniji SDS bo svojo resolucijo predstavil tudi podmladek stranke in so jo poimenovali “Oda mladosti – konkretno za mlade”.

Z resolucijo si želijo, da bo stranka v naslednji štirih letih poskrbela za pogoje, ki bodo mladim omogočili, da se bodo osamosvojili bistveno hitreje, kot je to mogoče doslej. S tem se želijo približati Švedski, kjer se mladi osamosvojijo že pri 16 letih.

Podmladek SDS si želi, da bi Slovenija nudila pogoje, ki bi mladim omogočili, da bi si svojo prihodnost gradili doma v lastni državi in ne bi odhajali v tujino. Do tega cilja so prepričani, da lahko pomaga tudi usmerjeno poklicno izobraževanje, kar se je pokazalo v zadnji epidemiji na področju zdravstva. To lahko državi uspe predvsem z aktivno politiko promoviranja in nagrajevanja.

V svoji resoluciji tako predlagajo uveljavitev dveh točk, in sicer obvezno plačano prakso ob zaključku študija v sklopu zaključnega dela v višini 30 % minimalne plače in ustvarjanje ustreznih finančnih pogojev za vračanje mladih strokovnjakov iz tujine v Slovenijo.

V SDM si bodo prizadevali, da bo vzpostavljen enoten obrazec, ki ga bodo izdali delodajalci po končanem študentskem delu in iz katerega bo izhajalo opravljeno delo v skladu z izobrazbo, številom ur, ki jih je posameznik opravil, vrsto dela, ki ga je opravljal in natančno določenimi delovnimi nalogami, ki so bile del delovnega procesa študenta. Poleg tega si bodo prizadevali, da bi bili vsi mladi do 26. leta starosti opravičeni plačila dohodnine, kar bi mlade zelo finančno zabremenilo na začetku njihove poslovne kariere.

Na stanovanjskem področju bodo v naslednjih 4 letih stremeli k temu, da bi država poskrbela za subvencije mladim pri nakupu in obnavljanju nepremičnin na podeželju, s čimer bi spodbudili priseljevanje na opuščena podeželska območja. K boljšim razmeram za odločanje o nakupu lastnih nepremičnin bi po mnenju SDM veliko pripomogla tudi poenostavitev najema stanovanjskih kreditov. Z razširjenim do neprofitnih ali socialnih stanovanj pa bi mladih omogočali lažjo in hitrejšo osamosvojitev.

Pri podmladku SDS bo politika v naslednjem štiriletnem obdobju temeljila na prizadevanju za ponovno vzpostavitev Stanovanjske jamstvene sheme, katera je poleg izgradnje novih stanovanj, obnove starih in izgradnje študentskih domov, prvi od ukrepov reševanja stanovanjske problematike mladih.

Uredništvo