Podpis pogodbe za gradnjo Nadhoda Sonce Rogaška Slatina

Foto: Občina Rogaška Slatina

V Občini Rogaška Slatina je dne 19.8.2021 potekal podpis pogodbe za gradnjo Nadhoda Sonce Rogaška Slatina. Objekt bo zagotovil neovirano, trajnostno naravnano povezavo za promet kolesarjev in pešcev med slatinskim zdraviliščem in novim turističnim območjem ob vznožju Tržaškega hriba. Skorajšnji začetek del sta oznanila župan občine, mag. Branko Kidrič, in g. Andrej Žiberna, ki je zastopal konzorcij izbranih ponudnikov za izvedbo gradnje.

Mag. Branko Kidrič je ob tej priložnosti na kratko predstavil vsebino projekta.

Razmišljanja o tem, kako ponovno združiti območji, med katerima je nastala ločnica z izgradnjo železniške proge leta 1903 in še posebej z izgradnjo notranje obvoznice 1989, niso nova in so desetletja predstavljala izziv za nadaljnji prostorski razvoj Rogaške Slatine. Občina je leta 2018 kot sestavni del aktivnosti za turistično revitalizacijo »odrezanega« območja nekdanjega mizarstva zasnovala projekt, ki bi trenutno opuščeno območje v trajnostnem prometnem smislu povezal s promenado, Zdraviliškim parkom in ostalo infrastrukturo v tradicionalnem zdraviliškem jedru. V sodelovanju z družbo Ponting iz Maribora  so nastali načrti za izgradnjo nadhoda, ki bo zagotovil 182 m novih površin za mešan promet kolesarjev in pešcev, uporabne širine 3,5 m. Začetek nadhoda bo na parkirišču med Restavracijo Sonce in Pegazovim domom, iztek pa na novem parkirišču ob vznožju Tržaškega hriba, ki bo v okviru samostojnega projekta urejeno po sistemu P+R (parkiraj in se odpelji z javnim kolesom). Krajša pot ob parkirišču bo z nadhoda vodila še do tretjega projekta, ki ga občina načrtuje v območju revitalizacije, in sicer do Razglednega stolpa Kristal. Razen že omenjene železniške proge in notranje obvoznice bo nadhod zagotavljal še varno prečkanje dovozne poti Pegazovega doma, potoka Ločnice, parkirišča ob potoku in ceste na Tržaški hrib. S ciljem navezave na obstoječe kolesarsko omrežje in na ostala parkirišča v neposredni bližini sta kot sestavni del nadhoda načrtovani dve osebni dvigali, dimenzionirani tudi za uporabnike s kolesi.

Občina je med razvojem projekta januarja 2019 prepoznala možnost sofinanciranja preko »javnega poziva za nepovratne finančne spodbude občinam za naložbe v izgradnjo kolesarske infrastrukture,« ki ga je objavil Eko sklad. Vloga za sofinanciranje je bila popolna in uspešna, decembra 2019 je bila izdana dokončna odločba o dodelitvi pravice do nepovratne spodbude v višini 1.192.205 evrov. Ocenjena vrednost projekta znaša 1.810.000 evrov, razliko potrebnih sredstev zagotavlja občina iz lastnih virov.

Pripravljalne aktivnosti se zaključujejo s sklenitvijo pogodbe za izvedbo gradnje, na javnem razpisu je bil izbran konzorcij ponudnikov Adriaplan d.o.o. iz Sežane in Petrič d.o.o. iz Ajdovščine. Vrednost gradbene pogodbe znaša 1.658.241 evrov, dela bodo stekla takoj po podpisu pogodbe. Zaključek gradnje je predviden junija 2022, začetek uporabe septembra 2022.

Vir: Občina Rogaška Slatina