Podpisan sporazum za izgradnjo novega doma upokojencev v Kozjem

Fotografija je simbolična.Foto: pixabay.com

Podpis namere za izgradnjo novega Doma za upokojence Kozje kot dislocirane enote Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, Janez Cigler Kralj, je skupaj z županjo Občine Kozje, Milenco Krajnc, in direktorico Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah, Gordano Drimel. podpisal sporazum za izgradnjo Doma upokojencev Šmarje pri Jelšah – dislocirana enota Kozje. Načrtovan je kot sodoben objekt za izvajanje dejavnosti institucionalnega varstva starejših od 65 let, ki vključuje osnovno oskrbo, bivanje, organizirano prehrano, zdravstveno varstvo, socialno oskrbo in socialno varstvo. Investicija je načrtovana na način, da v največjem možnem obsegu vključuje značilnosti gradnje, prostorskih rešitev in uporabljenih materialov, kot jih narekuje potrjena uspešna praksa tako imenovanih domov 5. generacije v drugih okoljih Evropske unije.

Načrtovana je izgradnja doma s tremi etažami, pritličjem in dvema nadstropjema. V domu bo zagotovljenih 49 postelj v okviru institucionalnega varstva. Ponujal bo tudi dnevno in nočno varstvo, začasne namestitve in vse ostale aktivnosti za potrebe starejših z območja Občine Kozje in širše. Vrednost investicije je ocenjena na slabe štiri milijone evrov.

Ministrstvo za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti