Podpisana pogodba o sofinanciranju gradnje varovanih stanovanj v Šmarju pri Jelšah!

Matija Čakš, Črtomir Remec in Gregor Zohar. (Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)

Šmarje pri Jelšah, 17. marec 2021 – Danes sta župan Šmarja pri Jelšah Matija Čakš in direktor Stanovanjskega sklada Republike Slovenije (SSRS) mag. Črtomir Remec podpisala pogodbo o sofinanciranju gradnje 30 varovanih stanovanj v občini.

Občina Šmarje pri Jelšah je oktobra lani oddala vlogo na javni razpis SSRS-ja, kateri bo po danes podpisani pogodbi sofinanciral naložbo v skupni vrednosti 1.860.243 evrov, od tega soinvestitorski delež sklada znaša 1.296.619 evrov.Stanovanjski sklad bo postal lastnik 15 stanovanj s pripadajočimi shrambami in 2 parkirnih mest. Župan in direktor sklada sta podpisala še dolgoročno posojilo sklada občini v višini nekaj več kot 563 tisoč evrov.

Podpis pogodbe. (Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)

“SSRS kot soinvestitor vstopa v projekte v lokalnih skupnostih, kjer so izkazane potrebe po stanovanjskih enotah za starejšo populacijo in v projekte, kjer uporabnikom stanovanj želimo zagotoviti čim večjo kakovost bivanja ob razumnih stroških in čim manjšem obremenjevanju okolja. Veseli nas, da bomo skupaj z Občino Šmarje pri Jelšah v naslednjih letih zagotovili  nova oskrbovana stanovanja za starejše občane in na ta način pripomogli k reševanju stanovanjske problematike starejših na ravni občine in v Savinjski statistični regiji,” je ob podpisu pogodbe dejal mag. Črtomir Remec.

Občina Šmarje pri Jelšah do leta 2023 namreč načrtuje izgradnjo dveh objektov s po 15 oskrbovanimi stanovanji na območju nekdanje Logarjeve domačije. Poleg tega bo sta ob glavnih stabvah zgrajena še dva dvonivojska objekta, ki bosta nudila 24 parkirnih mest. Vrednost naložbe znaša 3,8 milijona evrov, v katero so vključeni vsi dosedanji stroški priprav in načrtov za gradnjo.

“Po večletnih prizadevanjih končno uresničujemo dolgo pričakovani projekt oskrbovanih stanovanj. Veseli me, da smo po dolgotrajnih pogajanjih s Stanovanjskim skladom uspeli skleniti dogovor, na osnovi katerega bomo lažje in hitreje starejšim občanom omogočili dostojno bivanje v občini. V sodelovanju z Domom upokojencev Šmarje pri Jelšah, ki je že izrazil interes za izvajanje storitev institucionalnega varstva, verjamem, da bomo uspeli zagotoviti tudi ustrezno kakovostne storitve,” je ob podpisu povedal župan Matija Čakš.

Varovana stanovanja v Šmarju pri Jelšah. (Foto: Občina Šmarje pri Jelšah)

Na občini načrtujejo, da se bo gradnja pričela v drugi polovici leta. Projekt predvideva gradnjo dveh objektov, vsak objekt bo imel tri etaže v katerih bo 15 stanovanj in sicer 6 dvoposteljnih in 9 enoposteljnih. Vsako stanovanje bo imelo tudi balkon ali teraso in shrambo, ki bo v isti etaža izven stanovanja ali v oviru stanovanja. Gradnja predvideva tudi izgradnjo dvigal, gradnjo skupnih prostorov za druženje ter opremljenost stanovanja z instalacijo osebnega telefonskega alarma za pomoč na daljavo.

Vir: občina Šmarje pri Jelšah