Podpisana pogodba za izvedbo 2. faze obnove ceste v Padeškem vrhu

Foto: Občina Zreče

Župan Občine Zreče mag. Boris Podvršnik in predsednica KS Gorenje Anamarija HREN sta v sredo 22. 12 2021 podpisala pogodbo z izbranim izvajalcem del GMI d.o.o., Slovenske Konjice za izvedbo ureditve ceste odcep Mavher – Hrovat v Padeškem vrhu.

Občina je v letu 2021 izvedla 1. faza obnove odseka, v letu 2022 pa se predvideva izvedba 2. faze v dolžini 328m in širini 4,60m z bankinami. Investitor rekonstrukcije je KS Gorenje v sodelovanju z Občino Zreče. Za izvajanje strokovnega nadzora pa je bilo izbrano podjetje PR projekt, Rok Presečnik s.p..

Z deli bodo predvidoma pričeli maja 2022 in bodo obsegala strojni izkop, ureditev planuma, izvedbo drenaž v dolžini 310m in 25m AB prepustov, vgradnjo posteljice 0-125 (580m3) v debelini 45cm in tampona 0-32 (320m3) v debelini 20cm, asfaltiranje 980m2 nosilne plasti AC 22 base B50/70 v debelini 5cm, obrabne in zaporne plasti AC 8 surf B50/70 v debelini 3cm ter 320m mulde, izdelavo bankin in humusiranje.

Vir: Občina Zreče