Podpisana pogodba za ureditev protipoplavne zaščite Šentjurja

Foto: Direkcija RS za vode

Šentjur 31. julij 2020 – Včeraj so v Šentjurju podpisali pogodbo o protipoplavnih ukrepih na Voglajni s pritoki. Pogodbo sta podpisala župan Občine Šentjur Marko Diaci in vršilec dolžnosti direktorja Direkcije za vode RS Roman Kramer. S podpisom pogodbe se bo lahko začela naslednja faza celostne protipoplavne zaščite Šentjurja.

Osnovni namen te investicije je nadaljevanje celovite poplavne zaščite širšega območja Občine Šentjur. Tako imenovana faza C1a zajema območje ob Kozarici, gorvodno od mostu s predvidenim razbremenilnim kanalom Hudičevega grabna. V tej fazi se rešuje poplavno varnost naselja Hruševec od Hudičevega grabna do mostu.

Vršilec dolžnosti direktorja DRSV, Roman Kramer je ob podpisu povedal: “Vsak tak dogodek, kot je ta danes dokazuje, da tam, kjer se župani in njihove ekipe zavedajo, da sta v tej državi po Zakonu o vodah za poplavno varnost zadolžena tako lokalna skupnost kot tudi država, tam stvari dobro tečejo. Te dni smo bili uspešni pri pogajanjih v Bruslju in obeta se nam nekaj denarja za manjše projekte ki se jih da hitro izpeljati, sploh, če občine pripravijo vso potrebno dokumentacijo. Kot tu, kjer se občina zaveda, kako se k takim projektom pristopi. Projekt poteka etapno in naš cilj je, da pridemo čim prej do konca izvedbe celotnega projekta protipoplavne varnosti Šentjurja. Ta del, ki se bo te dni začel je pomemben, tu je tudi nastavek za cestno infrastrukturo in prepričan sem, da bodo tudi ti ukrepi vplivali na prihodnji razvoj tega območja.”

Vodnogospodarske ureditve so načrtovane tako, da v največji možni meri zagotovijo poplavno varnost urbanega dela Šentjurja na levem bregu Kozarice. V okviru del bo poskrbljeno še za ureditev struge Hudičevega grabna, razbremenilnega kanala in ureditev cestnega nasipa. Ivedena bo tudi inundacija na levem bregu Kozarice, visokovodni ukrep  na levem bregu Kozarice, ureditev križanja in prestavitev komunalnih vodov ter odvod zalednih voda.

Vrednost pogodbenih del znaša nekaj več kot 1,8 mio EUR z DDV, dela pa bo izvajalo podjetje TOMGRAD.

Vir: Direkcija RS za vode