Po poročanju Novega tednika Ivan Štrlekar ni več direktor štorskih Valjev in prav tako Elements skladi niso več lastniki tega podjetja. Tako naj bi po novem Valje vodila Robert Močnik in Brigita Gavez, ki je do sedaj upravljala z računovodstvom in financami. Po uradno znanih podatkih je novi lastnik podjetja podjetje Daan, ki je v lasti Bojana Bavca. Družba je večje spremembe doživela z prevzemom Elements skladov, ki je bil izveden v letu 2017. V družbi še več sprememb pričakujejo v prihodnjih mesecih, ko bo znano ali bodo upniki podprli finančni načrt prestrukturiranja. Ta naj bi med drugimi “izbrisal” vse ostale lastnike in Valji naj bi po končani prislini poravnavi dobili novega lastnika, ki bi po trenutnih podatkih bil tujec.

Podjetje, ki se ukvarja z izdelovanjem valjev trenutno zaposluje 190 ljudi, vendar ga že nekaj časa bremenijo veliki finančni dolgovi. Zaradi tega so Elements skladi leta 2017 za 14 milijonov evrov terjatev kupili od bank. Tako so Elements skladi postali 53 % lastnik podjetja ter hkrati največji upnik podjetja za katerega je septembra lani sodišče sprejelo sklep o uvedbi prisilne poravnave. Načrt finančnega prestrukturiranja bi sicer moral biti znan že do prvih dni decembra, vendar je bilo dvakrat zaprošeno za podaljšanje roka. Sodišče je namreč zahtevalo, da v podjetju načrt dopolnijo s poročilom o oceni vrednosti podjetja s sporazumi z ločitvenimi upniki in s poročilom o tem kako bodo pogodbe, sklenjene z ločitvenimi upniki ter kako bo le-to vplivalo na finančno prestrukturiranje družbe, poroča Novi tednik.

Elements skladi so sedaj mnenja, da je usoda Valjev odvisna predvsem od ravnanj ostalih upnikov. Hkrati navajajo, da so od začetka prisilne poravnave v družbo vložili znatne napore za njeno ohranitev, za ohranitev delovnih mest in nadaljevanje proizvodnje.

Kot direktor je iz zdravstvenih razlogov že oktobra lani odstopil Ivan Štrlekar in takrat so za direktorja imenovali Bojana Bevca, ki je pri nas znan predvsem kot krizni menedžer Steklarne Rogaška Slatina. Vendar je Bevc od kandidature odstopil in zato so v družbi na to mesto imenovali Brigito Gavez. Vendar Bojan Bevc, ki je rojen v Šentjurju v Valjih ne ostaja samo kot prokorist ampak naj bi pred kratkim postal lastnik 53 % podjetja z družbo Daan.

Spodbudno je, da v Valjih letos poslujejo bolje kot so lani, ko kljub temu, da so imeli veliko naročil niso imeli denarja za nakup materiala. Sodišču so namreč sporočili, da so januarja letošnjega leta imeli dovolj materiala in so tako izpolnjevali svoje obveznosti do svojih domačih kupcev ter kupcev v Rusiji, Indiji in Turčiji, kljub temu, da načrtovanih prihodkov za to obdobje niso dosegli.  To naj bi bila posledica tudi pomanjkanja delovne sile, poroča Novi tednik.

Vendar je podjetje leto 2019 pričelo s 350.000 evri izgube. V naslednjih mesecih načrtujejo boljše poslovanje saj imajo knjigo naročil za letošnje leto polno in naročila presegajo proizvodne zmogljivosti.  Vendar je trenutno še težko napovedati rezultate poslovanja saj še ni znan načrt finančnega prestrukturiranja. Vse kaže da naj bi bil odpis dolgov do navadnih upnikov velik, saj naj bi krožile govorice, da je ponujena ponudba najmanj nespodobna, poroča Novi tednik.

Poleg tega po potrebno pretvoriti terjatve ločitvenih upnikov v poslovne deleže, kar pomeni, da je razlastitev preostalih družabnikov neizogibna. V Valjih so lastniki poleg Elements skladov oziroma podjetja Daan še Valji grup, ki so v večinski lasti družine Štrlekar in imajo malo več kot 30 % delež. Družba Železar ima v Valjih 10 % delež ter Štore Steel, ki imajo v Valjih 5,7 odstotni delež, še poroča Novi tednik.

Vir: nt-rc.si