Mestna občina Celje: Podzemne in nadzemne zbiralnice odpadkov za čistejše okolje ter lepši videz mesta, začeli so z deli na Vodnikovi ulici

Foto: Mestna občina Celje

Na Aškerčevi ulici je Mestna občina Celje v sodelovanju z javnima podjetjema Simbio, d.o.o., in Zelenice izvedla plato, na katerega bodo namestili pet nadzemnih zabojnikov za ločeno zbiranje organskih odpadkov, stekla, plastike, papirja in ostalih gospodinjskih odpadkov. S tem bodo prispevali k lepšemu in bolj urejenemu videzu tega dela mesta in zagotovili učinkovitejše ter okolju prijaznejše ravnanje z odpadki. Manj bo tudi hrupa ob pobiranju odpadkov in neprijetnih vonjav.

Sistem podzemnih in nadzemnih zbiralnic so začeli uvajati oktobra 2018, ko so na prenovljenem Muzejskem trgu pred Osrednjo knjižnico Celje uredili prvo podzemno zbiralnico odpadkov v Celju. Kasneje so podzemnice namestili še na Gubčevi, Stanetovi in Miklošičevi ulici.

Mestna občina Celje je v letošnjem proračunu rezervirala sredstva za izvedbo podzemnih zbiralnic za odpadke na Vodnikovi ulici v Celju in sicer v severovzhodnem delu parka nasproti zgradbe nekdanje Banke Celje. Tudi na tem območju bodo namestili pet podzemnih zbiralnic za ločeno zbiranje organskih odpadkov, stekla, plastike, papirja in ostalih gospodinjskih odpadkov.

Z deli so začeli danes, trajala pa bodo od dva do tri mesece. V neposredni bližini gradbišča ne bo mogoče parkirati, prav tako bo omejena dostava, zato vse voznike in lastnike oziroma najemnike nepremičnin v tem delu Vodnikove ulice prosijo za razumevanje in strpnost.

Predvidoma v letošnjem letu bodo podzemne zabojnike namestili tudi na koncu Vodnikove ulice pri zgradbi, v kateri je bila nekoč knjižnica za otroke. Namenjeni bodo prebivalcem kareja 7.

Mestna občina Celje