Pojasnilo o izvajanju ukrepov Inšpekcije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin ob tragičnem dogodku v Mengšu

Foto: Pixabay

Zaradi zanimanja javnosti in številnih pisnih vprašanj občanov podajamo naslednje pojasnilo glede ukrepanja uradnih veterinarjev v primeru, ko je pes povzročil smrt človeka.

Uradni veterinarji, ki izvajajo nadzor nad zaščito živali, vedno najprej upoštevajo žival in njeno dobro počutje, vendar so pri vodenju postopkov vezani na zakonodajo. To pomeni, da morajo postopki uradnih veterinarjev potekati v skladu z določbami zakonov in na zakonu izdanih predpisov.

Zakon o zaščiti živali v 26.b členu določa:

“Če je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka ali suma posebno hude telesne poškodbe, uradni veterinar zaradi odvrnitve splošne nevarnosti in opazovanja na steklino z ustno odločbo odvzame psa in odredi skrbniku takojšnjo namestitev psa v izolatorij pristojne veterinarske organizacije za obdobje do izključitve suma na steklino.

Če skrbnik psa pri izvedbi ukrepov iz prejšnjega odstavka ne sodeluje, se namestitev psa v izolatorij na njegove stroške odredi zavetišču.

Uradni veterinar odredi usmrtitev psa:

– če je z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi smrti človeka;

– če je iz obvestila iz prvega odstavka prejšnjega člena razvidno, da je pes z ugrizom povzročil ali bil soudeležen pri povzročitvi posebno hude telesne poškodbe.

Usmrtitev iz prejšnjega odstavka se ne sme opraviti pred zaključkom pregledov psa na steklino.

Uredništvo