Policisti v času razglasitve epidemije v okviru svojih pravic in dolžnosti sodelujejo pri izvajanju ukrepov tako, da izvajajo nadzor nad spoštovanjem Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin (Odlok). Po navedenem odloku so globe za prekršek zoper kršitelje navedene v Zakonu o nalezljivih boleznih (54. do 57. člen) in so v izvirni
pristojnosti Zdravstvenega inšpektorata Republike Slovenije (ZIRS). Zato policisti, v primeru zaznanih kršitev, podajo predlog za uvedbo postopka ZIRS-u. Policisti pri zaznani kršitvi kršitelje opozorijo oz. jim ukažejo naj se razmaknejo oz. s kršitvijo prenehajo. Če oseba ne upošteva odredbe policista, stori prekršek iz 22. člena Zakona o varstvu javnega reda in miru.

Policisti lahko v primeru izpolnjenih pogojev iz 38. člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPOL) izrečejo opozorilo. Tako policisti ne izvajajo “novih” pooblastil temveč v okviru postopkov z občani ugotavljajo oz. nadzirajo ali občani spoštujejo določbe navedene v prej navedenem odloku. Torej dovoljeno je vse, kar z odlokom ni prepovedano. V odloku so navedene tudi izjeme, na katere se odlok ne nanaša. Navajajo največkrat postavljena vprašanja in odgovore:

Dokazovanje nujnosti poti

S čim bo državljan pristojnim ob morebitni kontroli dokazoval nujnost oziroma namen poti (obisk lekarne v sosednji občini, pot na delovno mesto in nazaj, oskrba starejšega sorodnika)? Ali bo moral posameznik, ki ga je delodajalec napotil na delo v drugo občino, to dokazovati s potrdilom delodajalca?

Odlok zaenkrat potrdila, ki bi dokazoval nujnost poti, ne zahteva. Svetujemo pa, da ima posameznik ob sebi kar koli, kar dokazuje trditev o nujnosti poti v drugo občino. Tako se olajša delo policistom in skrajša postopek.

Obiskovanje partnerjev

Ali se partnerja, ki nimata skupnega gospodinjstva, lahko obiskujeta?
Partnerja, ki nista v skupnem gospodinjstvu, se ne smeta obiskovati.

Zanima me, če lahko potujem med občinama. S fantom sva en teden pri mojih starših, drug teden pa pri njegovih. Je to dovoljeni ali morava zdaj ostati, kjer sva?

4. člen Odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin določa, da je posameznik lahko nastanjen samo na enem naslovu prebivanja (začasnem ali stalnem) in ga v času razglašene epidemije ne sme spreminjati oz. se seliti med obema prebivališčema.

Skrb za svojce, pomoč svojcem pri vsakodnevnih opravilih, prevozih v službo

Moja partnerka, s katero živiva v skupnem gospodinjstvu, dela v drugi
občini v Domu za starejše občane. Glede na to, da nima vozniškega
dovoljenja in tudi nima organiziranega prevoza, sem jo doslej sam vozil od
prepovedi javnega prevoza dalje in jo prišel tudi iskati ob koncu delovnega
dne. Glede na navedeno me zanima, ali jo lahko še vedno vozim kot zgoraj
opisano, oziroma če ne morem, kakšne so morebitne rešitve glede na to, da
tovrstnega kadra ni dovolj?

Partnerko lahko še naprej vozite v službo.

Ali lahko iz ene občine obiščem starša, ki živita v drugi občini, da jima
pomagam pri vsakodnevnih opravilih?

Gibanje, dostop in zadrževanje na javnem kraju je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb za posameznike dovoljeno za varstvo in pomoč osebam, ki so potrebne podpore oziroma zaradi oskrbe ali nege družinskih članov.

Delo na vrtu, njivi v drugi občini

Ali lahko gremo na vrt (na vikend) v drugi občini?

Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja dovoljuje izjemo, in sicer je ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih za posameznika dovoljeno opravljanje kmetijskih
dejavnosti.

Obdelovanje njive v drugi občini  Odlok o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Republiki Sloveniji ter prepovedi gibanja izven občin dopušča izjemo, da je za posameznike ob upoštevanju ohranjanja varne razdalje do drugih oseb dovoljeno opravljanje kmetijskih dejavnosti.

Na več najpogostejših vprašanj najdete odgovore na spletnem naslovu:
https://www.gov.si/novice/2020-03-30-najpogostejsa-vprasanja-in-odgovori-glede-odloka-o-zacasni-splosni-prepovedi-gibanja-in-zbiranja-ljudi-na-javnih-mestih-v-sloveniji/

V kolikor imajo ljudje kakršnokoli vprašanje o novih ukrepih za zajezitev epidemije covid-19, na Policijski postaji Šentjur pri Celju pojasnjujejo, da so vspostavili posebno kontaktno telefonsko številko 01 514 70 01. Policisti vam bodo prisluhnili in vam skušali pomagati s koristnimi informacijami in nasveti, Za primere, ki zahtevajo takojšnje
ukrepanje policisje jih pokličite na telefonsko številko za klic v sili 113.

Vir: Policijska postaja Šentjur