Pokopališče v Šmartnem v Rožni dolini bo dobilo novo osrednjo pešpot

Foto: MOC

Na pokopališču v Krajevni skupnosti Šmartno v Rožni dolini bo Mestna občina Celje v ponedeljek pričela z urejanjem odvodnjavanja meteorne vode z osrednje peš poti. V sklopu del bodo od poslovilnega objekta na severni strani do pokopališke ograje na južni strani zamenjali tudi dotrajan asfalt ter položili robnike.

S prenovo želijo doseči, da meteorna voda z asfalta ne bo več odtekala na peščene površine med grobovi, ker je bil to trenutno zelo pereč problem. V sklopu del bodo poskrbeli še za postavitev klopi in ambientalne osvetlitve.

Dela, ki naj bi bila končana do konca septembra bo izvajalo podjetje ISAR, d.o.o. Občina je 65.000 evrov za projekt zagotovila v letošnjem proračunu.

Uredništvo