Policija in Finančna uprava razbila kriminalno združbo, ki je poskušala državo oškodovati za 6,8 milijona evrov s proizvodnjo tobačnih izdelkov

Foto: FURS

Policija in Finančna uprava (FURS) sta, ob pomoči francoskih varnostnih organov in Europola, uspešno zaključili eno izmed najbolj obsežnih akcij na področju nezakonite proizvodnje s tobačnimi izdelki v Sloveniji doslej. Razkrita je bila mednarodna hudodelska združba, ki je na območju Slovenije nezakonito proizvajala tobačne izdelke in jih tihotapila po Evropski Uniji, glavni ciljni trg pa je bila Francija.

Zaseženih je bilo več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih, več kot 21 ton drobno rezanega tobaka, stroji ter drug material za nezakonito proizvodnjo. Preprečili smo za 6,8 milijona evrov oškodovanja državnega proračuna.

Iz Slovenije nezakonito po EU, ciljni trg pa Francija

Zaključne preiskovalne aktivnosti so del širše preiskave, ki je od leta 2020 potekala v Franciji. Francoski varnostni organi so preiskovali mednarodno hudodelsko združbo, ki je iz Slovenije in Poljske na njihovem območju, zaradi nadaljnje nezakonite prodaje,  dostavljala  ponarejene  cigarete. Pri tem so ugotovili, da so najmanj  štiri  dostave  v  skupni  teži  30  ton  cigaret  dostavili člani hudodelske združbe iz Slovenije s tovornimi vozili slovenskih podjetij. O tem so obvestili slovenske  varnostne  organe  in  preko  pristojnega francoskega tožilstva in  sodišča na  slovenske  pravosodne organe – Specializirano državno tožilstvo Republike Slovenije in Okrožno sodišče v Mariboru, naslovili več Evropskih preiskovalnih nalogov.

Obširna akcija mednarodnih razsežnosti

Okrožno sodišče v  Mariboru je izdalo več odredb za izvedbo prikritih preiskovalnih ukrepov, na  podlagi  katerih  so  kriminalisti  Sektorja kriminalistične policije  Policijske  uprave  Maribor  zbirali  dokaze  o navedenih  kaznivih  dejanjih. Pri tem so bila v tesnem sodelovanju s Finančno upravo Republike Slovenije zaznane lokacije, za katere je obstajal sum, da se v njih vrši skladiščenje in nezakonita proizvodnja tobačnih izdelkov. Na podlagi odredb za hišne preiskave Okrožnega sodišča v Mariboru, so bile v tem tednu izvedene zaključne preiskovalne aktivnosti in opravljene hišne preiskave na 11 naslovih na območju Policijskih uprav Maribor, Celje in Ljubljana. Pri teh je sodelovalo večje število policistov in kriminalistov iz različnih policijskih uprav, večje število predstavnikov FURS, predstavniki varnostnih in pravosodnih organov Francije ter predstavnik  Europola, ki je koordiniral delo različnih organov.

Državo bi oškodovali za 6,8 milijona evrov

V  hišnih preiskavah  sta  bila  odkrita  dva nezakonita proizvodna obrata tobačnih izdelkov. V skupni preiskavi zoper hudodelsko združbo sta Policija in FURS 25. januarja po prvih podatkih zasegla več kot 26 ton tobaka. Zaseženih je bilo več kot 17 ton tobaka v zdrobljenih listih in več kot 9 ton drobno rezanega tobaka, 29 milijonov filtrov za cigarete, 2 stroja za drobno rezanje tobaka, 1 stroj za drobljenje tobačnih listov, 1 stroj za izdelavo cigaret, 10  ton cigaretnih škatel, 1 viličar ter elektronske naprave in dokumentacija.

FURS je navedeni hudodelski združbi že v novembru 2021 zasegel skoraj 12 ton drobno rezanega tobaka.

Na  črnem  trgu,  kamor  so  bili  izdelki  namenjeni, bi s prodajo cigaret izdelanih iz skupne količine zaseženega tobaka pri hudodelski združbi državni proračun prikrajšali za okoli  6,8  milijona  evrov,  skupno pa bi s prodajo navedenih tobačnih izdelkov  pridobili  protipravno  premoženjsko  korist  v višini okrog 11,6 milijona evrov.

Na podlagi Evropskega naloga za prijetje (ENPP) sta bila v Republiki Sloveniji in Republiki Hrvaški  prijeta  dva  člana mednarodne organizirane hudodelske združbe. Na podlagi  izvedenih  aktivnosti so bili zbrani dokazi za kazniva dejanja, ki jih obravnavajo francoski pravosodni organi, v preiskavi pa so bili zaznani tudi  razlogi  za  sum, da so člani hudodelske združbe izvrševali kaznivo dejanja  davčne zatajitve po 249. členu Kazenskega zakonika (KZ-1), v zvezi česar  mariborski kriminalisti  nadaljujejo z zbiranjem obvestil in bodo o ugotovitvah obvestili  pristojno državno tožilstvo. Za kaznivo dejanje davčne zatajitve je  predpisana kazen zapora od enega do osmih let, če je dejanje storjeno v hudodelski združbi pa od treh do dvanajstih let.

Avtor: Finančna uprava Republike Slovenije