V slovenski policiji vsaki dve leti izvajajo raziskavo o tem, kako državljanke in državljani Slovenije ocenjujejo njihovo delo, koliko jim zaupajo, kako varno se počutijo. Na ta in druga vprašanja lahko od 8. do 21. marca 2021 odgovorite v kratkem anketnem vprašalniku.

Vljudno vas vabijo k sodelovanju v letošnji raziskavi!

Med ključne kazalce kakovosti in učinkovitosti policijskega dela sodijo namreč tudi stališča prebivalcev o delu policije. Rezultati zadnje tovrstne raziskave o ocenah in stališčih prebivalcev Slovenije so pokazali, da je raven zaupanja v slovensko policijo razmeroma visoka.

Zdaj želijo znova preveriti vaše mnenje o njihovem delu, saj javnomnenjske raziskave bistveno izboljšajo razumevanje potreb in pričakovanj javnosti, kar krepi partnerski odnos, ki ga imajo z ljudmi. Vse to prispeva tudi k višji stopnji varnosti za vse prebivalce Slovenije.

Sodelujete lahko tako, da izpolnite anonimen in kratek anketni vprašalnik. To vam bo vzelo manj kot 10 minut časa.

Za vaš čas in trud se vam vnaprej iskreno zahvaljujejo.

Anketa o zadovoljstvu z delom policije

 

 

Vir: Policija