Politolog Miro Haček sprašuje kateri pogoj za sklic izredne seje izpolnjuje Zakon o RTV Slovenije – Morda odločanje po 92. členu ustave (vojno ali izredno stanje)?

Miro Haček. (Foto: Zajem zaslona Twitter/Mirko Mayer)

Napoved sklica izredne seje Državnega zbora na kateri naj bi poslanci odločali tudi o predlogu Zakona o RTV Slovenija, s katerim se Robertu Golobu, SD in Levici tako mudi je zmotil politologa Mira Hačka.

Haček je namreč prepričan, da nova koalicija izrablja politično moč, saj nima nobene podlage za sklic takšne seje po poslovniku Državnega zbora. Zaradi tega je na socialnem omrežju zastavil vprašanje na podlagi česa je bila omenjena seja sklicana.

V odzivu je namreč Haček opisal 58. člen Poslovnika Državnega zbora, ki določa, da lahko izredno sejo skliče predsednik državnega zbora na predlog vlade li sklepu kolegija, kadar gre za zadeve, ki jih ni mogoče odlagati in jih ni mogoče pravočasno uvrstiti v dnevni red. V nadaljevanju našteva kdaj je takšna odločitev dopustna:

a) se predlaga sprejem zakona po nujnem postopku;

b) je odločitev državnega zbora vezana na rok, določen z ustavo, z zakonom, s tem poslovnikom ali s pogodbami, na katerih temelji EU;

c) gre za zadeve v zvezi s prenehanjem in potrditvijo mandata poslanca, imunitete poslanca ali drugih nosilcev javnih funkcij ali za zadeve v zvezi z volitvami, imenovanji in razrešitvami;

d) gre za odločitve iz 92. člena ustave.

“Kateri pogoj za sklic izredne seje iz 58. člena poslovnika torej izpolnjuje Zakon o RTV?? Morda odločanje po 92. členu ustave (vojno ali izredno stanje)???” je za konec svoje obrazložitve Miro Haček zastavil vprašanje novi koaliciji.

Vir: Twitter