Položen temeljni kamen za Dečkovo naselje v Celju

Foto: MOC

V Celju so včeraj naredili pomemben korak k izgradnji nove soseske Dečkovo naselje DN 10, saj so predstavniki Mestne občine Celje, direktorji družb Nepremičnine Celje, d.o.o, Nivo Eko, d.o.o. ter Remont, d.o.o. položili temeljni kamen.Tako se bo lahko pričelo z gradnjo šestih blokov v katerih bo zgrajenih 142 stanovanj ter garažna hiša s 150 parkirnimi mesti.

Ob tem so na občini še zapisali: “Čeprav ima Mestna občina Celje največje število javnih najemnih stanovanj na prebivalca v državi, je projekt zaradi vse večjih potreb zelo pomemben. Gre za največjo občinsko naložbo na področju stanovanjske politike v zadnjih dvajsetih letih in največji občinski evropski projekt v finančni perspektivi 2014 – 2020, saj je ocenjen na skoraj 16.5 milijona evrov. Evropski sklad za regionalni razvoj in država sofinancirata 5,7 milijona evrov, ostali denar pa bosta prispevali družba Nepremičnine Celje in Mestna občina Celje. Prvi najemniki se bodo lahko vselili čez leto dni, sicer pa bo v novi soseski dobilo svoj dom okoli 400 Celjanov”

“Mestna občina Celje je v zadnjih mesecih že uredila vso potrebno komunalno infrastrukturo. Zemeljska dela so se začela v avgustu na območju zadrževalnika meteornih vod, danes pa je vse pripravljeno na gradnjo šestih blokov in garažne hiše. Z gradnjo, ki bo sledila smernicam energetsko učinkovite gradnje, bomo uredili 2,3 ha nerevitaliziranih površin. S tem tudi izpolnjujemo temeljne pogoje za pridobitev sofinanciranja iz evropskega sklada”, je ob tem povedala podžupanja Breda Arnšek.

Primož Brvar je na položitvi temeljnega kamna kot direktor Nepremičnin Celje povedal, da se potrebe po javnih najemnih stanovanjih povečuje v vseh mestnih občinah. Svoje razmišljanje je ob tem Brvar še nadaljeval: »V Celju je bilo na zadnjem javnem razpisu za oddajo neprofitnih stanovanj uspešnih 490 upravičencev. Če štejemo še njihove družinske člane, je to okoli tisoč Celjanov. Med njimi je največ mladih ter mlajša srednja generacija z družinami, ki predstavlja motor razvoja družbe. To iz vidika razvoja mesta potrjuje, da je ta investicija nujna in potrebna«, je dejal Primož Brvar in ob tem še dodal, da »čeprav bomo vlivali beton, ne gre za investicijo v zidove, ampak gre za investicijo v ljudi, saj verjamem, da zagotavljanje kvalitetnega bivalnega okolja omogoča osnovne pogoje za zdrav razvoj posameznika in skupnosti.«

Ob tem so na Mestni občini Celje še povedali, da so iz mehanizma CTN prejeli 12,5 milijonov evrov, v katerega je vključen tudi projekt DN 10. Prav tako so še zapisali, da je podjetje Nivo Eko, d.o.o že uredilo komunalno infrastrukturo. omenjeno podjetje bo skupaj s podjetjem Remont, d.d. gradilo stanovanjske bloke in garažno hišo.

 

M.I.