Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo in Javna agencija za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT Slovenija želita preveriti ustreznost Programa za spodbujanje investicij in internacionalizacije slovenskega gospodarstva 2020 – 2024 in ga v čim večji meri prilagoditi trenutnim in prihodnjim gospodarskim okoliščinam.

S tem namenom sta pripravila spletno anketo, ki bo osnova za oblikovanje podpornih ukrepov za uspešnejše poslovanje slovenskih podjetij na domačem in na tujih trgih.

Prosijo vas, da si vzamete 20 minut časa in izpolnite anketo, v kateri jih zanimajo načrti in izzivi vašega poslovanja v prihodnje, vaše potrebe, vaš pogled na nenehne gospodarske spremembe in vpliv epidemije COVID-19 na vaše poslovanje. Informacije, ki  jih boste zaupali, bodo pomembno vodilo pri oblikovanju učinkovitih instrumentov podpore vam, podjetjem, za uspešno internacionalizacijo vašega poslovanja in vključevanje v globalne verige vrednosti.

Ukrepe želijo oblikovati z vami, za vas. Za uspešno slovensko gospodarstvo. Zato se vam že vnaprej zahvaljujejo za vaše odgovore in čas, ki ga boste namenili izpolnjevanju ankete.

Vir: Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo