Pomembnost odstranjevanja ambrozije v tem obdobju

Foto: Občina Rogaška Slatina

Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin opozarja na vse večji pojav ambrozije (pelinolistna žvrklja), katera je invazivna tujerodna rastlina, ki izvira iz Severne Amerike in ima velik vpliv na zdravje ljudi, saj je njen pelod glavni krivec za jesenski seneni nahod.

Ambrozijo so v prejšnjem stoletju v Evropo nehote zanesli kot plevelno primes žitu in oljnicam. V zadnjih dvajsetih letih se je v Sloveniji močno razširila. Najpogosteje raste ob  cestah v strnjenem pasu tik ob asfaltu, v urbanem okolja pa na območju opuščenih gradbišč, ob železnici, ob vodotokih, pa tudi po zelenicah in vrtovih. Vpliv teh rastlin na zdravje ljudi pa ni omejen zgolj na območja, zapleveljena s to rastlino. Ker rastlina proizvaja zelo velike količine lahkega cvetnega prahu, ki ga raznaša veter, lahko ambrozija povzroča alergije tudi več kot 100 km od svojega rastišča.

Zaradi tega opozarjajo, da je sedaj pravi čas, da se ambrozijo odstrani iz mest kjer se ta pojavlja.

Kako odstraniti ambrozijo

Ustrezne metode odstranjevanja škodljivih rastlin iz rodu Ambrosia so:

puljenje,

košnja/rezanje – če so rastline že zacvetele, jih ne kosite, ker boste s tem še bolj razširili pelod ali semena,

mulčenje,

brananje in okopavanje,

oranje,

kemično zatiranje s herbicidi. Herbicide lahko uporabljajo le osebe z vsemi potrebnimi potrdili in dovoljenji na način, ki ne škodi ljudem in okolju!

Po odstranitvi se lahko necvetoče rastline odloži na kompost ali v zabojnike za organske odpadke. Hkrati opozarjajo, da je potrebno že cvetoče rastline uničiti tako, da prepreči nastanek semena oziroma njegove kalitve – oddati v sežig.

V kolikor se občani lotijo odstranitve ambrozije morajo pri odstranjevanju uporabiti zaščito pred draženjem kože: rokavice in oblačila, ki pokrijejo celotno telo – če odstranjevanje poteka med sezono cvetenja, je treba uporabiti tudi masko in očala za zaščito pred cvetnim prahom. Cvetoče rastline je bolje odstranjevati popoldne, saj se cvetni prah v glavnem sprošča zjutraj.

M.I.