Posledice pandemije in z njo povezane krize so občutili tudi mladi v Sloveniji. A tudi nanje vlada ni pozabila, zanje so bili sprejeti različni ukrepi.

V študijskem letu 2019/20 so s PKP-1 – Zakonom o interventnih ukrepih za zajezitev epidemije COVID-19 in omilitev njenih posledic za državljane in gospodarstvo imeli študentje višjih strokovnih šol, ki zaradi nastanka izjemnih okoliščin v letu 2020, ki so neposredno vplivale na izvajanje študijske dejavnosti v študijskem letu 2019/2020 in niso m ogli redno ter v roku opraviti študijskih obveznosti, pravico do podaljšanja statusa študenta za največ eno leto.

Upravičenci do subvencionirane študentske prehrane v letu 2020 so imeli s PKP4 -Zakonom o interventnih ukrepih za pripravo na drugi val COVID-19 pravico do subvencioniranega obroka od 15. julija do vključno 31.julija.

Znesek letnega dodatka za velike družine se s PKP za čas do konca epidemije poveča za 100 evrov za družine s tremi otroki in za 200 evrov za družine s štirimi ali več otroki. Prav tako prejme enkratni solidarnostni dodatek v višini 50 evrov eden od staršev oz. rejnik otroka do starosti 18 let s stalnim ali začasnim prebivališčem v Sloveniji, ki dejansko živi v Sloveniji. S PKP8 tudi vsi polnoletni dijaki.

Sprejet je bil tudi ukrep finančne pomoči mladim družinam z novorojenim otrokom, tako bo eden od staršev oziroma posvojitelj otroka s stalnim prebivališčem v Sloveniji, rojenega v času od 1. januarja 2020 do enega leta po koncu epidemije prejel enkratni solidarnostni dodatek za novorojence v višini 500 evrov. Potrebne vloge ni potrebno vlagati, saj bo izplačilo izvedeno po uradni dolžnosti za vse upravičence do pomoči ob rojstvu otroka. Izplačilo za otroke, ki so se rodili do sprejetja zakona, bo izvedeno do 31. 3. 2021. Za otroke, ki se bodo rodili po uveljavitvi zakona bo znesek izplačan v treh mesecih po rojstvu. V dohodek se enkratni solidarnostni dodatek za novorojence ne bo štel.

Več lahko preberete na spodnji povezavi.

Vir: Kaj so naredili protikoronski paketi za mlade?