Vlada je z 31. majem 2020 pričela uporabljati odlok o preklicu epidemije virusa COVID-19. S preklicem tako niso več izpolnjeni pogoji za opravljanje prometa tovornih vozil in skupin vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7.500 kg, ob nedeljah in dela prostih dnevih, od 8. do 21. ure.

Od 1. junija se na območju Republike Slovenije tako ponovno uvaja omejitev prevozov tovornih vozil v teh časovnih intervalih.

Vir: Ministrstvo za infrastrukturo